Euroopan digitaalisista sisämarkkinoista kasvua ja työpaikkoja (Puhe täysistunnossa 19.1.2016)

Euroopan unionilla on edessään haasteita: Mistä investointeja? Mistä Euroopalle kasvua? Mistä  eurooppalaisille työpaikkoja?  Mistä Euroopalle toimivammat julkiset palvelut? Mistä nuorille uskoa eurooppalaiseen tulevaisuuteen?

Näiden haasteiden keskellä on tartuttava mahdollisuuksiin. EU:n digitaalinen sisämarkkina on tällainen mahdollisuus. S&D ryhmälle se on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja kasvua. Viime vuosien aikana digitaalinen talous on kasvanut selvästi nopeammin kuin muut sektorit. Digisektorille on syntynyt nopeasti laadukkaita työpaikkoja. Komission prioriteetit ovat tältä osin oikeat.

Nyt valiokuntien esittämä kanta pitää digitaalista sisämarkkinastrategiaa mahdollisuutena luoda oikeudenmukaisempi ja turvallisempi digitaalinen yhteiskunta. Voimme korjata jo syntyneen digitaalisen kuilun – oli kyse sitten infrastruktuurista tai kansalaisten taidoista. Kaikkien kansalaisten tulee päästä käsiksi digitaalisiin palveluihin – aivan oleellista tämä on julkisten palvelujen digitalisoimisessa, mutta myös yksityisten sovellutusten on oltava saatavilla. Meidän on pidettävä huolta, että digitalisaatiosta ei tule uusi sosiaalisen syrjäytymisen alue, vaan kaikkien on oltava siinä mukana!

Euroopan tulee kiilata takaisin maailman kärkeen viidennen sukupolven 5G-televerkkojen myötä! Järkevien ratkaisujen tulee tähdätä siihen, että Euroopassa olisi maailman kehittynein ja turvallisin infrastruktuuri. Nyt hyväksyttävä paketti tukee eurooppalaisten innovaatioiden syntyä, kriittisen infrastruktuurin rakentamista Eurooppaan ja turvallisemman internetin rakentamista kansalaisille ja yrityksille. Eurooppalaisilla rahastoilla on suuri merkitys niin tutkimuksessa ja kehityksessä kuin infrainvestointien nopeuttamisessa silloin, kun markkinat eivät kata yhteyksien syntymistä.

Eurooppalaisia ratkaisuja tarvitaan, sillä mitäpä iloa on sisämarkkinoista tai digipalveluista, jos ne aina tyssäävät rajalle. Eurooppalaista sisältöä on saatettava eurooppalaisten saataville ja uskomme, että oikeudenmukainen arvonlisän jakautuminen on mahdollista löytää myös uusissa sovellutuksissa!

Digitalisoinnin mahdollisuudet on hyödynnettävä myös teollisuudessa! Investoinnit nopeisiin verkkoihin luovat perustan uusien työpaikkojen syntymiselle, kun teollinen internet ja esineiden internet tuovat uusia ratkaisuja tuotantoon ja arkeemme. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa, eurooppalaisen olemassa olevan teollisuudenkin on digitalisoiduttava. Komission tutkimusten mukaan näitä investointeja tekevät yhtiöt eivät vähennä työntekijämääriään ja tuottavuuden kasvun myötä myös uhka työn siirtämiseen Euroopan ulkopuolelle vähenee. Insinöörinä voisin puhua vain tekniikasta, mutta digitalisaatiossa on ennen kaikkea kyse yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka vaatii poliittista johtamista!

Parlamentti on vahvasti mukana digitaalisen yhteiskunnan sääntöjen luomisessa useiden uusien lainsäädäntöhankkeiden myötä. Meille S&D ryhmässä digitalisuus on luonnollinen uuden kasvun alku, joka mahdollistaa uutta työtä, uusia terveyspalveluja, syrjäseutujen kehittymistä, energiatehokkuutta, uusia palvelumuotoja myös julkisessa hallinnossa ja yhä lähenevää Eurooppaa yli maiden rajojen – muutos tulee tehdä laajassa yhteistyössä yhteiskunnan toimijoiden kanssa, niin että muutos on turvallinen kaikille.

Video löytyy linkin takaa:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?intervention=1453196717927

 

Lisää blogista

Palkkojen dumppaus loppuu - parlamentin päätös lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä on hyvä

2017-10-17 14:48:44
Olen tyytyväinen Euroopan eiliseen parlamentin työllisyysvaliokunnan päätökseen suojella samapalkkaisuutta eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Valiokunta [...]

Mepit vaativat suomalaistoimittajan tuomion kumoamista

2017-10-13 16:33:29
Lähetin tänään Turkin oikeusministerille ja EU-ministerille sekä Turkin EU-suurlähettiläälle kirjeen, jossa vaaditaan Turkkia kumoamaan [...]

SÄHKÖAUTOJEN LATAAMISTA HELPOTETAAN, RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUUS PARANEE

2017-10-11 12:32:10
Euroopan parlamentin energiavaliokunta hyväksyi juuri rakennusten energiatehokkuusdirektiivin. Se tarkoittaa lisää sähköautojen lataustolppia, runsaasti [...]

Lämpimästi tervetuloa vuosiseminaareihin!

2017-08-22 16:56:13
Mikä on unionin tila? Millainen on EU:n tulevaisuus, millä tasolla sen turvallisuus, kuka luotsaa EU:ta ja millä lihaksilla? Näitä ja monia muita [...]