Pienimmät kuntalaisemme

Tänä syksynä mediassa on ollut useita sydäntä kylmääviä uutisia lasten kohtelusta. Suomeen on edelleen lottovoitto syntyä, ehdottomasti! Meidän aikuisten vastuulla on lastemme elämä. Perusturvallisuuteen kuuluu turvallinen ja väkivallaton koti ja sen tukemiseksi lastensuojelutoimenpiteitä. Ennaltaehkäisy toimii näissä parhaiten. Nämä pienimmät kuntalaisemme ansaitsevat myös hyvän arjen. Vaikka hyvän arjen muodostumiseen vaikuttaa useita eri seikkoja, koululla ja päiväkodilla on suuri merkitys. Lapset ansaitsevat innoittavan ja turvallisen oppimisympäristön.

Ministeri Jukka Gustafssonin (sd) johtama opetus- ja kulttuuriministeriö esitti talousarvioesitykseen 60 miljoonaa euroa perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tämä on kaikkien aikojen suurin opetusryhmien pienentämiseen osoitettu summa. Lisäksi ministeriö on myöntämässä 23 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta toimiin, joilla kavennetaan koulujen välisiä eroja ja tuetaan haasteellisessa toimintaympäristössä toimivia kouluja. Kuntien tulisi ilman erillisrahaeriäkin hoitaa vastuunsa peruspalveluista, mutta se olisi toisen kolumnin aihe ja liittyy myös kuntarakenneuudistukseen…

Opettajille täytyy antaa välineet erilaisten pienten oppijoiden huomioimiseen. Vaikka ryhmäkokojen pienentäminen on merkittävä askel koulurauhan mahdollistamiseksi, myös muita toimia tarvitaan. Kiusaamisen vastainen KiVa-koulu –hanke on tuonut lupaavia tuloksia korostamalla yhteistoimintaa ja yhteisvastuuta. Myös koulujen välistä eriarvoisuutta vastaan kamppaillaan nyt kunnolla. Nämä ovat vahvoja tekoja hyvän arjen mahdollistamiseksi ja tärkeää myös laajemmasta näkökulmasta. Kunnon koulutus on Suomen menestymisen selkäranka.

Joskus lapset saattavat viettää useampia tunteja aamu- ja iltapäiväkerhoissa kuin koulussa. Lapsilla on oikeus turvallisiin aamu- ja iltapäiviin. 98 prosenttia kunnista järjestää lapsille aamu- ja iltapäivätoimintaa, mutta toiminnan toteuttaminen on varsin kirjavaa. Useissa kunnissa kerhotoiminta on monipuolista, mutta monesti niissä on parantamisen varaa. Miksei kerhoissa voisi tarjota entistä useammin esimerkiksi kielillä leikkiä liikunnan ja leikin oheen? Toiminnalle tarjottu tila on myös tärkeä seikka. Onko eteläpohjalaisissa kunnissa tilat kunnossa? Usein vanhemmat joutuvat vetoamaan kuntiin, että saisivat ruokalaa paremman tilan lastensa käyttöön. Hallituksen ensi vuoden budjetissa lapsikohtaista tukea hieman korotettiin. Tämä on tervetullut apu kunnille myös kerhojen maksujen hillitsemiseksi.

Varhaiskasvatuslain valmistelu on niin ikään tulossa valmisteluun. Laki päivähoidosta on 40 vuotta vanha, joten uudistusta tarvitaan. Joustava päivähoito pitää mahdollistaa, sillä osa-aikatyö ja pätkätyö ovat entistä yleisempiä, joskus vanhemman toiveesta ja joskus vakityötä ei saa toiveestaan huolimatta. Työn ja perheen yhteensovittamisen edistäminen on meille SDP:ssä keskeinen perhepoliittinen tavoite. Esiopetuksessa on tuhannen taalan paikka. Päivähoidossa voimme ehkäistä syrjäytymistä jo varsin varhaisessa vaiheessa. Meillä on mahdollisuus tarjota lapsille tasavertaisia edellytyksiä koulutaipaleen aloittamiseen. Tätä mahdollisuus meidän tulee tarkasti hyödyntää.

Viimekaudella johdin eduskunnassa selvitystä hyvinvointivaltiosta Tulevaisuuden voittajat. Yksi kysymys oli, riittääkö lapsilla ja nuorilla poliittisessa päätöksenteossa puolustajia, kun äänestävät ikäluokat yhä kasvavat ja ikääntyneiden palvelutarve kasvaa ja tulee hoitaa kuntoon. Rohkeita päättäjiä tarvitaan valtakunnan politiikan lisäksi kunnissa. Onnea valituille kunnanvaltuutetuille ja viisautta tuleviin päätöksiin!

Julkaistu Ilkassa 29.11.2012.

Lisää blogista

Palkkojen dumppaus loppuu - parlamentin päätös lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä on hyvä

2017-10-17 14:48:44
Olen tyytyväinen Euroopan eiliseen parlamentin työllisyysvaliokunnan päätökseen suojella samapalkkaisuutta eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Valiokunta [...]

Mepit vaativat suomalaistoimittajan tuomion kumoamista

2017-10-13 16:33:29
Lähetin tänään Turkin oikeusministerille ja EU-ministerille sekä Turkin EU-suurlähettiläälle kirjeen, jossa vaaditaan Turkkia kumoamaan [...]

SÄHKÖAUTOJEN LATAAMISTA HELPOTETAAN, RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUUS PARANEE

2017-10-11 12:32:10
Euroopan parlamentin energiavaliokunta hyväksyi juuri rakennusten energiatehokkuusdirektiivin. Se tarkoittaa lisää sähköautojen lataustolppia, runsaasti [...]

Lämpimästi tervetuloa vuosiseminaareihin!

2017-08-22 16:56:13
Mikä on unionin tila? Millainen on EU:n tulevaisuus, millä tasolla sen turvallisuus, kuka luotsaa EU:ta ja millä lihaksilla? Näitä ja monia muita [...]