fbpx

Ägarna bör få bestämma om arvoden

Det borde vara ägarna till ett bolag – och inte styrelsen – som beslutar om företagsledningens arvoden, anser Miapetra Kumpula-Natri (SDP), ordförande för riksdagens stora utskott. Kumpula-Natri påpekar att bolagsstämmorna redan nu beslutar om styrelseledamöternas arvoden. Hon anser att också företagsledningens arvoden bör fastställas på bolagsstämman. Kumpula-Natri kräver att aktiebolagslagen revideras och ges till riksdagen i snabb ordning.