fbpx
Julkaistu Pohjalaisessa 3.6.2012. Jo joutui armas aika.. Tänä viikonloppuna koululaiset pääsivät ansaitsemalleen kesälomalle. Toukokuun loppu on hieno hetki joka vuosi: pitkä koulu- ja opiskelurupeama päättyy ja katseet voi taas suunnata uusiin haasteisiin, ainakin kesän ajaksi. Monilla kesäloma kuluu töiden merkeissä. Joillekin nuorille kesän alkaminen voi olla pettymyskin, jos ahkerasti haettu kesätyöpaikka ei auennutkaan. Vaasan kaupungin kesätyöpaikkojakin haki yli 1800 henkilöä ja avoimia paikkoja oli huimasti vähemmän. Kesätyöt ovat hieno mahdollisuus oppia uutta ja saada elämänkokemusta, puhumattakaan tienesteistä. Nuorella oma raha tuntuu aivan yhtä hienolta ja merkitykselliseltä kuin aikuisellakin. Moni kunta antaa nuorille lyhyitä työllistymismahdollisuuksia tai setelin, jolla kesätyönantajat saavat palkanmaksuun tukea. Tänä vuonna Vaasan kaupungilla oli jaossa 50 kesäduuniseteliä nuorten palkkaamisen tueksi. Muutama viikko voi tuntua lyhyeltä ajalta, mutta senkin merkitys on monelle nuorelle suuri. Kesätyöt ovat näytön paikka nuorille, mutta myös yrityksille. Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu lakisääteisten velvollisuuksien huolellinen hoitaminen. [...]
Tiedote. Julkaistu 31.5.2012. Lisätalousarvio tuo 24 miljoonaa euroa työllisyyden hoitoon ELY –keskusten kautta. Pohjanmaan ELY –keskus sai 790 000 euroa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 730 000 euroa lisää työttömyyden torjuntaan. ”Työllisyyteen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja on hienoa että se huomioitiin lisätalousarviossa” Miapetra Kumpula-Natri toteaa. Kumpula-Natri on myös tyytyväinen työministeri Lauri Ihalaisen tekemään päätökseen valita Seinäjoki ja Kokkola mukaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävään kuntakokeiluun. ”Seinäjoki ja Kokkola täyttivät työministeriön asettaman tiukan kriteeristön tullakseen valituiksi. Seinäjoki ja Kokkola pääsevät kokeilun myötä uudella lailla pureutumaan pitkäaikaistyöttömyyden hallintaan” Kumpula-Natri toteaa. "Valitettavasti Vaasa ei hakenut kokeiluun mukaan” Kumpula-Natri lisää. [...]
Julkaistu Megassa 29.5.2012. Demokratia on meistä monelle itsestäänselvyys, niin selvä, että liian monella on fiilis "emmä jaksanut äänestää". Usein unohtuu että se vaatii jokapäiväisiä toimia toteutuakseen. Demokratiastakin on eri muotoja. Yhdenvertaisuus lain edessä, oikeusturva sekä kansalais- ja ihmisoikeudet liittyvät monilla olennaisesti kansanvallan käsitteeseen, vaikka vaalit ehkä tulevatkin ensimmäisenä mieleen. Töitä siis riittää. Usein kuulee myös sanottavan että demokratia on kriisissä. Kun asiaa hieman tarkemmin tutkii, huomaa, että puhe demokratian kriisistä on jatkunut vähintäänkin koko 1900-luvun, jos ei pidempään. On totta, että demokratia ei ole nopeimpia päätöksentekomekanismeja. On totta, että esimerkiksi Kiinassa päätökset tehdään usein varsin nopeasti ilman länsimaista demokratiaa. Businessmiehiä monesti ihastuttaa valtiot, joissa politiikka ja kansanvalta eivät liikaa häiritse yritysten toimintaa. Demokraattisessa päätöksenteossa keskustelun kautta ymmärrys kokonaisuudests ja näkökohdista syvenee päätöksenteon perustaksi. Tämä taas edistää tasapainoisen yhteiskunnan rakentumista. Populismi on usein haitallista talousongelmien selättämiselle. Meillä täällä Euroopassakin on ollut tästä monia esimerkkejä. Mutta jos demokratiaa torutaan tästä syystä, haukutaan silloin väärää puuta. [...]
Tiedote. 22.5.2012. Hallitus ehdottaa tänään julkaistussa lisätalousarvioesityksessään 1,3 miljoonan euron määrärahaa Vaasan lentoaseman lentorahtitoiminnan kehittämiseen. Valtion rahalla rakennetaan lentorahtiasemataso ja yhteys kiitoradalta logistiikkakeskukseen. Finavialla on suunnitelma päällystää Vaasan lentoaseman kiitorata yhtäaikaisesti. Hanke vienee noin kaksi vuotta kentän pohjustuksineen. Sen jälkeen Vaasan lentoasema kykenee tarjoamaan modernit, tehokkaat ja toimivat olosuhteet lentorahtioperaattoreille ja nopean yhteyden Vaasasta maailmalle. ”Vaasan energiaklusteri on merkittävä osa Suomen vientiä, ja sillä on yhä potentiaalia kasvaa. Siksi pienellä panostuksella valtio saa mittavan viennin kasvumahdollisuuden” kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri totesi tuoreeltaan saatuaan tiedon hallituksen päätöksestä. [...]
Tiedote. Julkaistu 15.5.2012. EU:n komission asetusehdotus yli rajojen tarjottavien palveluiden sijoittautumisvapauden ja toisaalta lakko-oikeuden suhteen selventämisestä ei saanut tukea eduskunnassa. Suuri valiokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesivat lausunnoissaan viime viikolla, että esitetty muoto ei ole komission toimivallan mukainen. Tänään eduskunta päätti lähettää komissiolle asiasta perustellun huomautuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. ”Komissio haluaisi mm. ennakkovaroituksen rajat ylittävistä lakoista, sillä tällainen työtaistelu olisi komission näkökulmasta mahdollinen uhka sisämarkkinoiden toiminnalle. Tämä on varsin ongelmallista, koska ilmoitusmenettely voisi johtaa siihen, että komission tulisi pohtia onko työtaistelu oikeassa suhteessa lakon syyhyn” suuren valiokunnan puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) toteaa. [...]
Tiedote. Julkaistu 12.5.2012. Tulevan syksyn kunnallisvaaleihin valmistauduttiin lauantaiaamuna kahvila Moccassa, kun kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) vieraili Kurikassa. Esille nousivat kunnallisvaaliasioista eniten ikäihmisten aktiivisen elämän mahdollisuudet sekä nuorisotyöttömyys. Lausuntokierroksella olevasta vanhuspalvelulaista odotetaan konkreettisia parannuksia ja turvaa ikäihmisten elämäntilanteeseen, myös kunnon heiketessä ja sairastumisen varalta. - Olemme kannustamassa jokaista Suomen kuntaa huolehtimaan nuorisotyöttömyydestä myös paikallistoimin. Hallituksen valmistelussa oleva nuorisotakuuesitys parantaa tilannetta ja antaa lisärahoitusta. Kurikassakin voidaan tiivistää yhteistyötä, jossa kunta, työnantajat ja yritykset, seurakunta sekä nuoret itse yhdessä pohtivat kaikki mahdolliset keinot nuorten aktivointiin, Kumpula-Natri toi terveisiä eduskunnasta. [...]