fbpx

Glädje till Europa!

Jag arbetar som europaparlamentariker i Bryssel. Jag arbetar här för att förbättra sysselsättningen och välfärdstjänster och för förmånlig energi. Digitala frågor och telemarknaderna ligger för mig och Finland samt Europa nära.
Mina särskilda verksamhetsområden är ITRE-utskottet (industrifrågor, forskning och energi) och EMPL-utskottet (sysselsättning och sociala frågor).
Jag representerar S&D-gruppen och Finland samt finländare. Påverkandet tar inte slut på våra statsgränser eftersom vi är en del av Europa!

Jag är en 46 år gammal europaparlamentariker och medlem av parlamentsgrupperingen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D gruppen) sedan juli 2014.

Det viktigaste i mitt politiska arbete är att förbättra sysselsättningen, barnens ställning, familjernas välmående, förbättrandet av välfärdstjänster och garanterandet av förmånlig energi. Det är dessutom viktigt för Finlands konkurrenskraftsförmåga att det finns en energi- och klimat politik som baserar sig på långsiktiga spelregler.

Den drivande kraften i mitt arbete är min insikt om hur viktigt det är i förbättrandet av vår allas vardagsliv tillika som mitt mål är att ge framtidstro. En annan viktigt insikt är att inse att samhällspåverkandet inte stannar vid vår statsgräns. Finland är en del av Europa och både Finland och Europa behöver varandra.

Innan mitt arbete som Europaparlamentariker förtjänade jag det finska folket 11 år som riksdagsledamot. Och innan mitt arbete som riksdagsledamot arbetade jag som specialmedarbetare för statsminister Paavo Lipponen. Men jag har dessutom arbetad som informatör och tf. verksamhetsledare vid Finland i Europa rf. Under min tid i föreningen arbetade föreningen för att upplysa människor om EU och den gemensamma valutan.

Trots mitt liv i Bryssel är jag fortsättningsvis engagerad i Österbottens förbundsfullmäktige som ordförande. Jag har dessutom haft privilegiet att förtjäna Vasaborna sedan år 1997 i egenskap som kommunalfullmäktige. Att vara från Vasa och Österbotten kan man vara stolt över i Europa och inte minst på grund av imponerande utvecklingen av Österbottens energiindustri.
Jag ägnar vardagen till min familj som består av Pasi och våra barn Alvar och Klaara. Den vardagen består bland annat av otaliga frågor av mina barn:
Alvar: ”Mamma, är nyheterna viktigare än barn?”
Klaara: ”Varför är världen oändlig?”

vaasasemma3

CV

Miapetra Susanna Kumpula-Natri
Född 19.05.1972 i Vasa

Utbildning
Kirkkopuiston lukio, studentexamen 1991
Vaasan teknillinen oppilaitos, BSc insinööri 1995
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden ylioppilas 1995 –
Språkkunskaper
finska, modersmål
engelska, flytande
svenska, flytande
franska, bra
ryska, elementa

Arbetserfarenheter
Europaparlamentet, europaparlamentariker 2014-
Finlands riksdag, riksdagsledamot från Vasa valdistrikt 2003-2014
Statsrådets kansli, statsministerns specialmedarbetare 2000-2003
Finland i Europa rf, informatör, tf. verksamhetsledare 1997-2000
Uppdrag i Europaparlementet
Medlemskap i utskott och delegationer
ITRE-utskottet (industrifrågor, forskning och energi) – medlem
EMPL-utskottet (sysselsättning och sociala frågor) – suppleant
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien – medlem
Arbetsgrupper
Europaparlamentets bioekonomigrupps ordförande
Parlamentets ledamotssida.
Verksamhet i riksdagen
Medlemskap i verksamhetsorgan och uppdrag under riksdagens mandatperioder
Talmanskonferens 30.06.2011 – 17.06.2014
Stora utskottet 02.04.2003 – 08.09.2006, 11.01.2007 – 20.03.2007, (suppleant) 03.04.2007 – 17.09.2007, 18.09.2007 – 10.09.2008, 31.03.2009 – 17.06.2014, (ord.f.) 30.06.2011 – 17.06.2014
Grundlagsutskottet 02.04.2003 – 30.09.2005
Utrikesutskottet 02.04.2003 – 25.04.2003, (suppleant) 05.06.2012 – 12.06.2014
Förvaltningsutskottet 02.04.2003 – 25.04.2003
Ekonomiutskottet 29.04.2003 – 08.09.2006, 11.01.2007 – 10.09.2008, (vj) 11.09.2008 – 30.03.2009, 31.03.2009 – 10.06.2014
Miljöutskottet 04.10.2005 – 15.09.2006, 11.01.2007 – 20.03.2007
Finansutskottet (suppleant) 03.04.2007 – 10.09.2008, (suppleant) 31.03.2009 – 09.09.2009
Skattedelegationen 04.05.2007 – 10.09.2008, 01.04.2009 – 09.09.2009
Arbets- och näringsdelegationen (– 03.02.2008 handels- och näringsdelegationen) 04.05.2007 – 10.09.2008, 01.04.2009 – 09.09.2009
Framtidsutskottet 10.09.2009 – 29.06.2011
Stora utskottets arbetsdelegation (ordförande) 01.07.2011 – 17.06.2014
Stora utskottets arbetsdelegation 02.04.2003 – 07.02.2005, (suppleant) 08.02.2005 – 20.03.2007, 10.06.2011 – 29.06.2011, (suppleant) 30.06.2011 – 05.02.2012
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling 29.04.2003 – 20.03.2007
Forum för internationella frågor 30.06.2011 – 17.06.2014
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 19.03.2003 -30.6.2014
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1. vice ordförande 02.02.2010 – 21.06.2011
Samhälleligt engagemang
Verksamhet i Bryssel
Finlands energinätverk, ledare
Internet-forum, medlem
European Energy Forum, styrelsemedlem
Statliga förtroendeuppdrag
Statens idrottsråd (suppleant) 2003-2007
Statens idrottsråds idrottspolitiska delegation 2003-2007
Kommunala förtroendeuppdrag
Oy Vaasan Ammattikorkeakoulun hallitus 2010-2014
Vaasan Sähkö Oy:n styrelse, vice ordförande 2009-
Vasa kommunalfullmäktige 1. vice ordförande 2005-2008, fullmäktigeledamot 1997-
Österbottens förbundsfullmäktige, ordförande 2005-
Andra förtroendeuppdrag
EPV Energia Oy:n hallitus 2012-
Finnvera oyj:s förvaltningsråd 2012-2014
Finlands Hamnförbund styrelse 2009-
Demokratistöd av partier för partier DEMO (ordförande) 2008-2009
Anvian förvaltningsråd 2008-
Finland i Europa rf (ordförande) 2007-2013
Paasikivi-seura ry delegation 2005-
Kansanvalta 2007 -kommittee (Justitieministeriet) 2005
Rautaruukki oy:n förvaltningsråd 2004-2009
Rautaruukki oy:s förvaltningsråd 2004-2009
Naiset 96 ry (ordförande) 2002-2004

Miapetran alkupuheenvuoro Sibelius-konsertissa 8.12.

Miapetran alkupuheenvuoro Sibelius-konsertissa 8.12.

Kontaktuppgifter

Miapetra Kumpula-Natri
Europaparlamentariker
miapetra.kumpula-natri(at)ep.europa.eu
Finland: +358 50 511 3004
Parlamentstelefon: +32 2 2845 294

Medarbetare i Bryssel
Matti Niemi
Utskottet för industrifrågor, energi och forskning (ITRE-utskottet)
matti.niemi(at)ep.europa.eu
Tfn. +32 2 2837 294

Susanna Salovaara
Utskottet för sysselsättning- och sociala frågor (EMPL-utskottet), kalendern
susanna.salovaara(at)ep.europa.eu
Tfn. +32 2 2847 294
Mobil. +32 488 479 508

Miriikka Laakkonen
Media, kommunikation, byrå
miriikka.laakkonen(at)ep.europa.eu
Tfn. +32 2 2838 294
Mobil. +32 477 866 253

Byrå
miapetra.kumpula-natri-office(at)ep.europa.eu

Medarbetare i Finland:
Essi Virtanen
Inrikesärenden
s-d.delegationFI(at)europarl.europa.eu / essi.virtanen@eduskunta.fi
Mobil. +358 50 529 0558