fbpx

Jag arbetar som parlamentariker i Europaparlamentet i Bryssel. Jag vill främja en hållbar övergång i arbetet för att behärska klimatförändringen och nya energilösningar. Jag söker en förstärkning av forskning, kunnande och ett rättvist arbetsliv genom europeiskt samarbete. Digifrågorna och telemarknaden är viktiga för mig, jag kallas ju digimeppen och Madame Roaming.

 

Också familje- och jämställdhetsfrågorna står mitt hjärta nära. Jag påverkar i ITRE-utskottet (industri, forskning och energi), i INTA-utskottet (internationell handel) och i AFCO-utskottet (Konstitutionella frågor). Jag är också den första vice ordföranden för Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran (AIDA).

 

Jag företräder S&D-gruppen samt Finland och finländarna. Men påverkningsmöjligheterna begränsar sig inte till enbart inom vårt lands gränser, eftersom vi är en del av Europa och därmed deltar i uppbyggandet av framtidens värld!

Sociala Medier

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

Prenumerera på nyhetsbrev

 

Gå med i supportgruppen