fbpx

MIAPETRA

 

Jag vill på europeisk nivå finna effektiva metoder att bekämpa uppvärmningen av klimatet, bygga upp en hållbar tillväxt i ekonomin och en så rättvis förändring som möjligt för alla medborgare, också finländarna som möter förändringen ur olika utgångslägen.

 

Jag vill stärka den finländska forskningen, det finländska kunnandet och ett rättvist arbetsliv genom europeiskt samarbete.

”Det här är #vårtårhundrade – dagens utmaningar kräver en stark och funktionsduglig europeisk union.”

Jag vill främja digitaliseringen så, att vi leder förändringen, inte enbart anpassar oss, och jag vill stödja utvecklandet av ny teknologi genom att trygga medborgarnas och konsumenternas rättigheter och deras rättigheter som utför det nya arbetet. Digifrågan är för mig ett första periodens avgörande prov. Man kallar mig både för digimeppen och Madame Roaming .

 

Jämställdhetsfrågorna står mitt hjärta nära. I en brytningstid i arbetslivet ska vi värna om människorna och familjerna. Samhället bär ansvar för barnen. Välfärdsekonomi och att stoppa skatteflykten ska utgöra kärnan i den ekonomiska styrningen i Europa.

 

Det krävs kapacitet av Europeiska unionen för att garantera en trygg frihet. Jag vill återupprätta hoppet om att en utveckling är möjlig. Det här är #vårtårhundrade – dagens utmaningar kräver en stark och funktionsduglig europeisk union.

 

Jag är europaparlamentariker och mamma. Jag vilar från politiken på hundpromenader, i bokklubben och då jag kör mina barn till fotbolls- innebandy -violin-dans-träffar. Höjdpunkterna under fritiden är stunderna vid stugan och strövtåg i naturen.

 

Jag arbetar som parlamentariker i Europaparlamentet i Bryssel. Jag vill främja en hållbar övergång i arbetet för att behärska klimatförändringen och nya energilösningar. Jag söker en förstärkning av forskning, kunnande och ett rättvist arbetsliv genom europeiskt samarbete. Digifrågorna och telemarknaden är viktiga för mig, jag kallas ju digimeppen och Madame Roaming.

 

Också familje- och jämställdhetsfrågorna står mitt hjärta nära. Jag påverkar i ITRE-utskottet (industri, forskning och energi) och i EMPL-utskottet (sysselsättning- och sociala frågor).

 

Jag företräder S&D-gruppen samt Finland och finländarna. Men påverkningsmöjligheterna begränsar sig inte till enbart inom vårt lands gränser, eftersom vi är en del av Europa och därmed deltar i uppbyggandet av framtidens värld!

 

Med vänliga hälsningar,

Européer testass

Ekonomisk nedgång och hög arbetslöshet är vår tids lömska problem. Ekonomiska svårigheter återspeglas naturligtvis i alla politikområden – få saker är möjliga utan pengar.

BIOEKONOMI

Bioekonomin har nyligen fått en solid position och popularitet i politik och affärer. Både Finland och Europa har ett brådskande behov av ekonomisk tillväxt och sysselsättning, och bioekonomin förväntas ta med båda.

TILL DIGITAL UTVECKLING

Digitalunionen är ett av kommissionens och EU: s flaggskeppsprojekt. Som finländare, måste jag konstatera att vi fortfarande har ett gott rykte i den digitala sidan som experter och pionjärer.