fbpx

CV

Miapetra Susanna Kumpula-Natri

Född i Vasa 19.05.1972

 

Utbildning

Kirkkopuiston lukio, Student 1991
Vasa yrkeshögskula, BSc insider 1995
Examen av handelsvetenskap, Vasa universitet 1995 –

 

Språkkunskap

engelska, lättflytande
svenska, lättflytande
franska, bra
ryska, grunder

Arbetserfarenhet

Europaparlamentet, europaparlamenteriker 2014
Riksdagen, Riksdagserleramöter, Vasa valkrets 2003-2014
Statsrådets kansli, statministern specialmedarbetare 2000-2003
Eurooppalainen Suomi ry, informatör, verkställande direktör 1997-2000

Aktivitet i Europaparlamentsverksamhet

Utskottet och delegationen

ITRE-utskottet (för industrifrågor, forskning och energi) – ledamot
EMPL-utskottet (för sysselsättning och sociala frågor) – suppleant
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien – ledamot
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest – ledamot

Arbetslag

Ordförande i bioekonomiska gruppen i Europaparlamentet.

Parlamentets webbsida.

Aktivitet i Riksdagen

Utskotten och andra ledamöter

Talmanskonferens 30.06.2011 – 17.06.2014
Stora utskottet 02.04.2003 – 08.09.2006, 11.01.2007 – 20.03.2007, (suppleant) 03.04.2007 – 17.09.2007, 18.09.2007 – 10.09.2008, 31.03.2009 – 17.06.2014, (ordförande) 30.06.2011 – 17.06.2014
Grundlandsutskottet 02.04.2003 – 30.09.2005
Utrikesutskottet 02.04.2003 – 25.04.2003, (suppleant) 05.06.2012 – 12.06.2014
Förvaltningsutskottet 02.04.2003 – 25.04.2003
Ekonomiutskottet 29.04.2003 – 08.09.2006, 11.01.2007 – 10.09.2008, (suppleant) 11.09.2008 – 30.03.2009, 31.03.2009 – 10.06.2014
Miljöutskottet 04.10.2005 – 15.09.2006, 11.01.2007 – 20.03.2007
Finansutskottet (suppleant) 03.04.2007 – 10.09.2008, (suppleant) 31.03.2009 – 09.09.2009
Skattedelegationen 04.05.2007 – 10.09.2008, 01.04.2009 – 09.09.2009
Arbets- och näringsdelegationen 04.05.2007 – 10.09.2008, 01.04.2009 – 09.09.2009
Framtidsutskottet 10.09.2009 – 29.06.2011
Stora utskottet arbetsgrupp (ordförande) 01.07.2011 – 17.06.2014
Nordiska rådet Finlands delegation 02.04.2003 – 07.02.2005, (suppleant) 08.02.2005 – 20.03.2007, 10.06.2011 – 29.06.2011, (suppleant) 30.06.2011 – 05.02.2012
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling 29.04.2003 – 20.03.2007
Forum för internationella frågor 30.06.2011 – 17.06.2014

Socialdemokratiska riksdagsgruppen 19.03.2003 -30.6.2014
Socialdemokratiska riksdagsgruppen, 1. viceurdförande02.02.2010 – 21.06.2011

 

Aktivitet i Samhälle

Aktivitet i Bryssel

Finska energinätverket, ordförande
Internet-forum – ledamot
Ledamot av European Energy Forumin styrelse

Statliga förtroendeuppdrag

Statens idrottsråd (suppleant) 2003-2007

Kommunala förtroendeuppdrag

Ledamot av Oy Vaasan Ammattikorkeakoulun styrelse 2010-2014
Vaasan Sähkö Oy:n styrelse, viceordförande 2009-
Vasa Stadsfullmäktige, 1. viceordförande 2005-2008, ledamot1997–
Landskapsfullmäktige för Österbottens förbund, ordförande 2005-

Andra förtroendeuppdrag

Ledamot av EPV Energia Oy:n styrelse 2012-
Förvaltningsråd för Ledamot av Finnvera oyj 2012-2014
Ledamot av Suomen Satamaliiton styrelse 2009-
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry DEMO (ordförande) 2008-2009
Förvaltningsråd för Anvia 2008-
Eurooppalainen Suomi ry (ordförande) 2007-2013
Delegationen för Paasikivi-seura ry 2005-
Kansanvalta 2007 -komission (Justitieministeriet) 2005
Förvaltningsråd för Rautaruukki oy 2004-2009
Förvaltningsråd för Rautaruukki oy 2004-2009
Naiset 96 ry (ordförande) 2002-2004