fbpx
Suomi kaipaa työpaikkoja. Tekijöitä ja osaamista olisi - töitä ei. Tämä on erityisesti teollisuudessa totta, meiltä on kadonnut 100 000 teollista työpaikkaa. Suomalaisen työllisyyden suurin huoli on näiden työpaikkojen katoaminen. Suurin, sillä ilman valmistavaa teollisuutta ei tuotekehittelykään meillä menesty. Ilman vientiä ei julkisenkaan alan työpaikkoja ole. Suomi ja laajemminkin Eurooppa tarvitsee teollisuuspoliittista otetta!
Pohjalaisen pääkirjoituksessa 17.1 kritisoitiin SDP:tä tyhjistä lupauksista. Pääkirjoitusta voisi kritisoida perättömistä heitoista. Mutta kiitos huomiosta, totta: SDP:lle hoitajamitoitus on ollut ja on edelleen tärkeä tavoite. Hallitus sopi lain käsittelyn yhteydessä asian hoitamisesta asetuksella, mikäli yhdessäkään ympärivuorokautisessa hoitolaitoksessa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5).

Tapasin tänään kollegani, Puolan parlamentin EU-asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajan Agnieszka Pomaskan. Mukana myös suurlähettiläs Jari Vilen. Tässä yhteiskuva meistä eduskunnan joulukuusen edessä valtiosalissa. [caption id="attachment_674" align="alignleft" width="225"] Pomaskan ja Vilenin kanssa...

Tänään järjestettiin Ulkopoliittisen instituutin ja Eurooppalainen Suomi ry:n jo perinteeksi muodostunut keskustelutilaisuus "Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt". Keskustelimme laajalti EMUn kehittämisestä. Tilaisuudessa alusti pääministeri Jyrki Katainen. Pääministerin lisäksi kokouksen tunnelmia ja päätöksiä kommentoivat YLE:n Brysselin...

Tällä viikolla pitkään meitä monia huolestuttanut asia sai yhden välipäätöksen, kun talousvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä liittyen hallituksen pikaluottoja käsittelevään esitykseen. Valitettavasti eduskunnan täysistunnot ovat täysiä ja istunnot kestävät yöhön - perinteinen joulunalusruuhka - eli asiaa ei saada saliin ja voimaan ennen joulutaukoa, mutta välittömästi kevätkaudella näin tapahtuu.
Valtioneuvoston tämän päiväisen päätöksen mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle ensi vuoden alusta. Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) on päätökseen tyytyväinen. "Sairaanhoitopiirimme on vahvasti kaksikielinen. Kaksikielisiä lääkäreitä on kuitenkin ollut vaikea saada. Siirtyminen TYKS:n erityisvastuualueeseen parantaa ennen kaikkea henkilöstön saatavuutta ja koulutusta sekä yhtenäisten hoitojärjestelmien kehittämistä, ja siirto on alueella nähty juuri siksi niin tärkeäksi. " Kumpula-Natri toteaa.

Miapetra on huomenna Ylen Aamu-tv:ssä kello 7.15 keskustelemassa EU:n huippukokouksen asialistasta. Mukana Timo Soini. Lähetyksen voi katsoa myöhemmin Areenasta.  ...

Her­man Van Rom­puyn työ­ryh­män ja ko­mis­sion eh­do­tuk­set ta­lous- ja ra­ha­liit­to Emun ke­hit­tä­mi­sek­si ovat kauas­kan­toi­sia lin­jauk­sia. To­teu­tues­saan ne muut­tai­si­vat unio­nin toi­min­taa mer­kit­tä­väs­ti.

Eh­do­tus­ten vai­ku­tuk­sia ja etu­ja pi­tää pun­ta­roi­da tar­kas­ti. Tors­tai­na huip­pu­ko­kouk­seen ko­koon­tu­vien jä­sen­mai­den pää­mies­ten tu­lee poh­tia tark­kaan, mi­kä eh­do­tus­ten li­sä­ar­vo on. Yleis­eu­roop­pa­lais­ta sään­te­lyä tar­vi­taan, mut­ta mei­dän pi­tää ol­la tark­ko­ja sii­tä, et­tei kan­sal­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ra­joi­te­ta asiois­sa, jois­sa EU:n toi­mi­val­taa ei tar­vi­ta.