fbpx

Tapasin tänään kollegani, Puolan parlamentin EU-asioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajan Agnieszka Pomaskan. Mukana myös suurlähettiläs Jari Vilen. Tässä yhteiskuva meistä eduskunnan joulukuusen edessä valtiosalissa. [caption id="attachment_674" align="alignleft" width="225"] Pomaskan ja Vilenin kanssa...

Tänään järjestettiin Ulkopoliittisen instituutin ja Eurooppalainen Suomi ry:n jo perinteeksi muodostunut keskustelutilaisuus "Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt". Keskustelimme laajalti EMUn kehittämisestä. Tilaisuudessa alusti pääministeri Jyrki Katainen. Pääministerin lisäksi kokouksen tunnelmia ja päätöksiä kommentoivat YLE:n Brysselin...

Tällä viikolla pitkään meitä monia huolestuttanut asia sai yhden välipäätöksen, kun talousvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä liittyen hallituksen pikaluottoja käsittelevään esitykseen. Valitettavasti eduskunnan täysistunnot ovat täysiä ja istunnot kestävät yöhön - perinteinen joulunalusruuhka - eli asiaa ei saada saliin ja voimaan ennen joulutaukoa, mutta välittömästi kevätkaudella näin tapahtuu.
Valtioneuvoston tämän päiväisen päätöksen mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle ensi vuoden alusta. Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) on päätökseen tyytyväinen. "Sairaanhoitopiirimme on vahvasti kaksikielinen. Kaksikielisiä lääkäreitä on kuitenkin ollut vaikea saada. Siirtyminen TYKS:n erityisvastuualueeseen parantaa ennen kaikkea henkilöstön saatavuutta ja koulutusta sekä yhtenäisten hoitojärjestelmien kehittämistä, ja siirto on alueella nähty juuri siksi niin tärkeäksi. " Kumpula-Natri toteaa.

Miapetra on huomenna Ylen Aamu-tv:ssä kello 7.15 keskustelemassa EU:n huippukokouksen asialistasta. Mukana Timo Soini. Lähetyksen voi katsoa myöhemmin Areenasta.  ...

Her­man Van Rom­puyn työ­ryh­män ja ko­mis­sion eh­do­tuk­set ta­lous- ja ra­ha­liit­to Emun ke­hit­tä­mi­sek­si ovat kauas­kan­toi­sia lin­jauk­sia. To­teu­tues­saan ne muut­tai­si­vat unio­nin toi­min­taa mer­kit­tä­väs­ti.

Eh­do­tus­ten vai­ku­tuk­sia ja etu­ja pi­tää pun­ta­roi­da tar­kas­ti. Tors­tai­na huip­pu­ko­kouk­seen ko­koon­tu­vien jä­sen­mai­den pää­mies­ten tu­lee poh­tia tark­kaan, mi­kä eh­do­tus­ten li­sä­ar­vo on. Yleis­eu­roop­pa­lais­ta sään­te­lyä tar­vi­taan, mut­ta mei­dän pi­tää ol­la tark­ko­ja sii­tä, et­tei kan­sal­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ra­joi­te­ta asiois­sa, jois­sa EU:n toi­mi­val­taa ei tar­vi­ta.
Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöiden oppilaitos Lehtimäen opisto on eduskunnan tämänpäiväisen päätöksen mukaan saamassa 200 000 euron lisäyksen käyttökustannuksiin ohjattaviin valtionavustuksiinsa. Miapetra Kumpula-Natri (sd) on riemuissaan päätöksestä. ”Tämä on upea uutinen. Lehtimäen opisto tekee tärkeää työtä järjestäen vaikeavammaisille henkilöille koulutusta. Työllään opisto edistää hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Olen todella tyytyväinen että valtionvarainvaliokunnan lisäyksissä otettiin huomioon myös yhteiskunnan heikommassa asemassa olevat” Miapetra Kumpula-Natri toteaa.
Tänä syksynä mediassa on ollut useita sydäntä kylmääviä uutisia lasten kohtelusta. Suomeen on edelleen lottovoitto syntyä, ehdottomasti! Meidän aikuisten vastuulla on lastemme elämä. Perusturvallisuuteen kuuluu turvallinen ja väkivallaton koti ja sen tukemiseksi lastensuojelutoimenpiteitä. Ennaltaehkäisy toimii näissä parhaiten. Nämä pienimmät kuntalaisemme ansaitsevat myös hyvän arjen. Vaikka hyvän arjen muodostumiseen vaikuttaa useita eri seikkoja, koululla ja päiväkodilla on suuri merkitys. Lapset ansaitsevat innoittavan ja turvallisen oppimisympäristön.