fbpx
Yhdysvalloissa ilmestyvä The Atlantic –lehti käsitteli viime viikolla artikkelissaan ylistävin sanoin suomalaisia kouluja, päivähoitoa, vanhempainvapaita, työttömyyskorvauksia ja julkista terveydenhuoltoa. Totta, toisin kuin voisi synkeämielisiä uutisia lukiessa päätellä, maamme on monin mittarein menestyjä maaiilmalla vertailuissa. Ja nytkin kun meillä on mittavia ongelmia edessämme, talouskasvu sakkaa ja rakennemuutos koettelee, heikommista tulee pitää ja pidetään huolta.
Kuten suurempien organisaatioiden, myös yksittäisten toimijoiden on syytä välillä pysähtyä ja tutkia omaa toimintaansa. Hallituskausi on aika lailla puolivälissä, joten nyt on hyvä hetki kansanedustajalle vetää hetki henkeä ja tarkastella tekemänsä työn onnistumisia ja myös niitä vähemmän hohdokkaita hetkiä.
Merenkurkun liikenteen jatkohanke on saanut EU-tukea 6,129 m€. "Tuki oli määrätietoisen yhteistyön ja aktiivisen lobbauksen tulosta, arvioi vaasalainen kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) tänään Liettuassa, jossa kokoontuivat kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajat.
Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natrin (sd) mielestä majakoiden turvallisuusmääräyksiä on kohtuullistettava. Liikenneviraston tarkastusten vuoksi ainakin kuusi majakkaa joudutaan sulkemaan jo tänä kesänä, sillä ne eivät täytä liikenneviraston mukaan tämän päivän turvallisuusstandardeja, kuten hätäpoistumistiemääräyksiä ja määräyksiä riittävästä valaistuksesta ja sammutusvälineistöstä.
Huomasin sen vasta viime viikolla, kun alustin metsäteollisuudelle lobbaamisesta. Tehtäväni oli päätöksentekijänä kertoa hyvästä ja huonosta lobbaamisesta. Tärkeimmäksi nostin tiedon luotettavuuden, oikea-aikaisuuden ja jos mahdollista, tunteeseen vetoamisen. Esimerkiksi raha ja lobbauskoneiston koko eivät korvaa tunnetta, jos sellaisen saa päättäjässä aikaan. Päättäjätkin ovat ihmisiä.
Sotainvalidien Veljesliiton Rannikko-Pohjanmaan piirin kesäjuhlassa Karperö-järven rannalla puhunut kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) odottaa omaishoitajien tilanteeseen parannuksia. ”Heinäkuun alusta voimaan tuleva vanhuspalvelulaki on iso edistysaskel. Seuraavana on omaishoitajien vuoro. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Hoitopalkkioiden taso tulisi tarkastaa, mutta emme saa unohtaa myöskään omaishoitajien kaipaamaa ja ansaitsemaa muuta tukea, esimerkiksi vapaiden, terveydenhuollon ja vastuuhenkilöiden nimeämisen kautta”, Kumpula-Natri sanoi.
Monin paikoin terveyskeskukset kieltäytyvät laittamasta asiakkaan itsensä hankkimaa punkkirokotetta. Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministerille. ”On hämmästyttävää, että kaikki terveyskeskukset eivät suostu laittamaan omatoimisesti hankittuja rokotteita, vaikka asia hoituisi näin turvallisesti ammattilaisen hoitamana. On selvää, että rokotteita laittavat punkkibussit eivät tavoita kaikkia halukkaita”, Kumpula-Natri toteaa.
Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) kiitti turkistarhaajia rohkaisevista vientiluvuista ja työstä turkiseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi puhuessaan Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton (STKL) vuosikokouksessa Vaasassa. "Turkisala on kasvava ja vientivetoinen ala. Suomi tarvitsee kipeästi lisää vientiä. Vuonna 2011 Suomen vaihtotase kääntyi miinukselle ensimmäistä kertaa 90-luvun laman jälkeen oltuaan suurimmillaan ylijäämäinen 12 miljardilla eurolla vuonna 2002. Vienti ei ole toipunut vieläkään vuoden 2009 romahduksesta. Samanaikaisesti turkisala on kuitenkin pystynyt varsin rohkaiseviin vientilukuihin ja tuloksiin”, Kumpula-Natri totesi.

Tämä viikonloppu on ollut monelle hieno, joskin myös vähän haikea. Lapsilla päättyy koulu, nuoret ja jotkut vanhemmatkin ovat valmistuneet ylioppilaiksi ja ammatteihin. Iso urakka on takana. Onnea! Liian monen vastavalmistuneen iloa voi varjostaa huoli tulevasta, epävarmuus siitä, saako työtä tai jatko-opiskelupaikan.

Tulevana viikonloppuna moni perhe juhlii vesansa 12 vuoden koulunkäynnin päättymistä tai ainakin välietappia. Toisilla se merkitsee valkolakin päähän painamista, toisilla ammattiorientoituneemman osaamisen todistusta. Koulurupeaman jälkeen takki voi tuntua hetken tyhjältä. Urakka on tehty ja tulevaisuus saattaa näyttää epävarmalta. Monilla valmistuneilla ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa jatko-opiskelupaikasta tai työnäkymistä. Kaikki on avoinna: seuraavana syksynä asuinpaikkakin voi vaihtua. Tuttuus vaihtuu uuteen ja jännittävään. Tunne voi olla sama kuin laskuvarjohyppääjällä, joka odottaa lentokoneessa ponnistushetkeä kohti suurta tuntematonta, pois lentokoneen turvasta.