fbpx

Miapetra on huomenna Ylen Aamu-tv:ssä kello 7.15 keskustelemassa EU:n huippukokouksen asialistasta. Mukana Timo Soini. Lähetyksen voi katsoa myöhemmin Areenasta.  ...

Her­man Van Rom­puyn työ­ryh­män ja ko­mis­sion eh­do­tuk­set ta­lous- ja ra­ha­liit­to Emun ke­hit­tä­mi­sek­si ovat kauas­kan­toi­sia lin­jauk­sia. To­teu­tues­saan ne muut­tai­si­vat unio­nin toi­min­taa mer­kit­tä­väs­ti.

Eh­do­tus­ten vai­ku­tuk­sia ja etu­ja pi­tää pun­ta­roi­da tar­kas­ti. Tors­tai­na huip­pu­ko­kouk­seen ko­koon­tu­vien jä­sen­mai­den pää­mies­ten tu­lee poh­tia tark­kaan, mi­kä eh­do­tus­ten li­sä­ar­vo on. Yleis­eu­roop­pa­lais­ta sään­te­lyä tar­vi­taan, mut­ta mei­dän pi­tää ol­la tark­ko­ja sii­tä, et­tei kan­sal­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ra­joi­te­ta asiois­sa, jois­sa EU:n toi­mi­val­taa ei tar­vi­ta.
Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöiden oppilaitos Lehtimäen opisto on eduskunnan tämänpäiväisen päätöksen mukaan saamassa 200 000 euron lisäyksen käyttökustannuksiin ohjattaviin valtionavustuksiinsa. Miapetra Kumpula-Natri (sd) on riemuissaan päätöksestä. ”Tämä on upea uutinen. Lehtimäen opisto tekee tärkeää työtä järjestäen vaikeavammaisille henkilöille koulutusta. Työllään opisto edistää hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Olen todella tyytyväinen että valtionvarainvaliokunnan lisäyksissä otettiin huomioon myös yhteiskunnan heikommassa asemassa olevat” Miapetra Kumpula-Natri toteaa.
Tänä syksynä mediassa on ollut useita sydäntä kylmääviä uutisia lasten kohtelusta. Suomeen on edelleen lottovoitto syntyä, ehdottomasti! Meidän aikuisten vastuulla on lastemme elämä. Perusturvallisuuteen kuuluu turvallinen ja väkivallaton koti ja sen tukemiseksi lastensuojelutoimenpiteitä. Ennaltaehkäisy toimii näissä parhaiten. Nämä pienimmät kuntalaisemme ansaitsevat myös hyvän arjen. Vaikka hyvän arjen muodostumiseen vaikuttaa useita eri seikkoja, koululla ja päiväkodilla on suuri merkitys. Lapset ansaitsevat innoittavan ja turvallisen oppimisympäristön.
Kaikkien kaupunkien kehittäminen lähtee liikkeelle maantieteestä. Sijainti määrittelee todennäköisimpiä yhteistyökumppaneita ja tarjoaa kasvupohjan omista vahvuuksista ponnistavalle yritystoiminnalle ja muulle yhteiskunnalliselle toiminnalle. Meillä täällä Pohjanmaalla on perinteisesti ollut hyvät yhteydet läntiseen naapuriimme. Maailman pohjoisimman ympärivuotisen laivareitin Vaasa-Uumaja lisäksi lentoyhteydet ovat hyvät, muuallekin kuin Ruotsiin. Mahtavat yhteydet avautuvat neljän pääkaupungin - Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina ja Riika - suorien yhteyksien kautta. Myös yhteydet itäiseen naapuriimme ovat tulevaisuuden kannalta keskeisiä.
Euroopan pohjoisessa kolkassa ollaan onnellisia. Eurobarometrin mukaan suomalaisista 94 prosenttia on tyytyväisiä elämäänsä. Ohitsemme kiilaavat vain Ruotsi, Tanska ja Islanti. Kuinka luku saadaan pysymään noin korkealla tasolla? Samoja lukuja on luettava eri elämänaloilta, kilpailukykyä ja kokonaishyvinvointia myöten. Jopa 142 maan aineiston perusteella saamme 7. parhaan maan statuksen Legatumin useita mittareita kokoavalla hyvinvointi- ja vaurausindeksillä (www.prosperity.com).

Keskustelen huomenna Huomenta Suomessa Kreikan tilanteesta Timo Soinin kanssa. Lähetys alkaa kello 6.25 mutta oma osuuteni vasta puoli kahdeksan aikoihin. Lähetyksen voi myös katsoa myöhemmin täältä....

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd) uskoo Pohjanmaan matkailun hyötyvän tulevaisuudessa entistä enemmän venäläisistä matkailijoista. ”Meillä täällä Pohjanmaalla on ollut perinteisesti hyvät yhteydet läntiseen naapuriimme. Maailman pohjoisimman ympärivuotisen laivareitin lisäksi lentoyhteydet ovat hyvät, muuallekin kuin Ruotsiin. Yhteydet itäiseen naapuriimme ovat tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Matkailijapotentiaalia löytyy Venäjältä valtavasti ja useille heille Pohjanmaa on vielä tuntematon kolkka. Vaasasta pääsee Pietariin junalla alle kahdeksassa tunnissa, tunnin vaihdolla. Suomen ainutlaatuinen asema Venäjän naapurina on yksi maamme matkailun vahvuuksista eikä ainoastaan Itä-Suomen hyödynnettävissä” Kumpula-Natri toteaa.