Kuulumisia Euroopan parlamentista 1/2015

 

 

Parlamentissa palattiin töihin jo loppiaisena, joten tätä kirjoittaessa kaksi työviikkoa on jo ehtinyt vierähtää. Uusi vuosi tuo mukanaan sekä vanhoja asioita. Työtä riittää heti alkuvuodesta lainsäädännön parissa omissa valiokunnissa. Lisäksi Brysseliä ja koko Eurooppaa puhututtavat erityisesti talous ja työllisyys, TTIP-sopimus sekä hyvinkin ajankohtainen turvallisuuspolitiikka. Turvallisuustilanteen muuttuminen näkyy myös täällä Brysselissä, jossa turvallisuusluokitus on nostettu toiseksi korkeimmalle 3/4-tasolle. Suomalaisin silmin aseistetut sotilaat ja poliisit tuntuvat hurjalta, mutta on toki  hyvä, että uhkaan reagoidaan tosissaan.

Lisäksi vuoden alkuun kuuluu puheenjohtajamaan vaihtuminen puolivuosittaisen vastuun siirryttyä tällä kertaa Latvialle. Tällä viikolla latvialaiset ministerit esittelevät valiokunnissa prioriteettejaan ja tavoitteitaan puheenjohtajakaudelle.

Vuoden ensimmäinen täysistunto

Tammikuun täysistunto pidettiin Strasbourgissa 12.-15.1. Kaikkien mielissä olivat voimakkaasti Pariisin iskut, ja Je suis Charlie ”oli läsnä” Strasbourgin käytävillä. Agendalla olikin paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja myös korkea edustaja Federika Mogherini oli paikalla useana päivänä. Ukraina, Libya, Egypti, Venäjä, Nigeria, Ranska… Miettimistä tosiaan riittää, mutta Mogherinin asiantuntemus ja ote ovat kyllä vakuuttaneet ainakin minut.

Uutisiin nousi GMO, eli geenimanipuloidun ruoan kieltämisen salliminen jäsenmaakohtaisesti. Kukin maa voi siis kieltää tällaisen ruoan viljelyn alueellaan, vaikka tuotanto EU:n tasolla hyväksyttäisiin. Itsekin äänestin ryhmän mukana tämän jäsenmaiden oikeuden puolesta.
Parlamentin tiedote asiasta löyty täältä: http://bit.ly/1Csx19j

Parlamentti antoi taas julkilausuman Ukrainan tilanteesta. Moni väläyttelee jo tarvetta estää yhä huononevaan kierteeseen johtava vastakkainasettelu, ja haluaisi kiinnittää huomion konkreettisiin toimiin, joista ns. Minskin sopimuksella sovittiin. Ratkaisun hakeminen Ukrainan jälleenrakentamiselle on päähuomio, johon Venäjänkin pitäisi sitoutua. Huomio julkilausumassa kiinnittyy tietysti pakotteisiin, vaikka niistä neuvottelee jäsenmaat. Parlamentti sanoo, että on voitava ottaa koveneviakin otteita käyttöön, jos rauhansuunnitelmat eivät etene ja ehdotti pakoitteiden laajentamista mm maksujärjestelmiin ja ydinvoimayhteistyöhön. Neuvottelut ryhmien kesken junnasivat sanamuodoista, eikä pakotelistauksia tehdä parlamentin voimin.Tärkeintä on iso viesti, että EU:lla on yhteinen rintama ja kanta. Itse äänestin pakotekappaleen sisällön kohdalla tyhjää, mutta koko monisivuisen lausuman puolesta parlamentin suuren enemmistön ja oman ryhmäni mukana.

Komission työohjelma

Strasbourgissa käsiteltiin näin vuoden aluksi myös komission joulukuussa julkaisemaa työohjelma. Parlamentti ei löytänyt siitä yhtenäistä mielipidettä, vaan jokainen ryhmä esitti omat näkemyksensä julkilausumaksi sen osalta.

Komission työohjelma asettaa vuoden 2015 selkeäksi ykkösprioriteetiksi työpaikat, kasvun ja investoinnit. Muut tavoitteet ovat sille alisteisia. Ensimmäinen osa tätä on 315 miljardin Investointisuunnitelma. Toisena osana on lainsäädännön keventäminen, noin kutsuttu REFIT, säilyttämällä korkeatasoinen sosiaalinen turva, terveydellinen turva ja ympäristön suojelun taso. Kolmantena osana on lainsäädäntöprosessien nopeuttaminen komission, parlamentin ja neuvoston kesken. Suuressa roolissa ovat myös digitaali- ja energiaunionien eteenpäin vieminen.

Tärkeäksi investointeja kirittäväksi elementiksi muodostui uusi EFSI-rahasto, joka on tarkoitettu investointien vauhdittamiseen. Jyrki Katainen esitteli asiaa meille perinteisellä komissaarin ja suomalaismeppien aamiaisella sekä illallisella, jossa olin S&D-ryhmää edustamassa.

Kiistanalainen oli sen sijaan komission suunnitelma rahoittaa omaa osuuttaan rahastosta ottamalla Horisontti 2020-ohjelmaan budjetoitua rahaa osaksi EFSI-pottia. Tämä on herätänyt monet tahot ottamaan yhteyttä, sillä Horisontti 2020 on nimenomaan tarkoitettu innovaatioiden, kasvun ja työllisyyden synnyttämiseen.  EFSI-rahaston kautta koetetaan vivuttaa yksityisiä investointeja kasvuun, mutta onko tämä paras keino, on tietenkin hyvä kysymys. Innovaatiokomissaari Carlos Moedas on tulossa ensi viikolla ITRE-valiokunnan kuultavaksi asiasta.

ESFI-rahastosta löytyy tietoa täältä: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3223_en.htm

TTIP-sopimus

Komissio julkaisi viime viikolla 14.1. kesällä pidetyn julkisen kuulemisen tuloksena teetetyn ISDS-raportin tulokset. Kuulemiseen vastasi lähes 150.000 EU-kansalaista. Raportti löytyy täältä: (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153045.pdf).

Jäsenmaat ovat valtuuttaneet komission neuvottelemaan investointisuojan sekä ISDS-menettelyn osaksi sopimusta, mikäli neuvotteluiden lopputulemat vastaavat EU:n etua ja tavoitteita. Täten myös päätökset ISDS:n (Investor State Dispute Settlement) mahdollisesta sisällyttämisestä sopimukseen tehdään neuvotteluiden viimeisessä vaiheessa.

Kuulemisen pohjalta komissio teki päätelmän, jossa tunnistetaan neljä osa-aluetta, joihin sen tulee kiinnittää huomiota TTIP-neuvotteluiden osalta:

1) Säätelyn mahdollisuuden suojaaminen

2) Välimiesmenettelyn tapojen vakiinnuttaminen ja toimintamallit

4) sisäisen lainsäädännön ja ISDS:n välinen suhde ja ”työnjako”

5) Valitusmahdollisuus ISDS-menettelyn kautta tehtyjen päätösten osalta

INTA-valiokunnan puheenjohtaja Lange (S&D) on tuttuni ja olen keskustellut TTIP-sopimuksesta hänen kanssaan useamman kerran. S&D-ryhmä ei näe ISDS:ää tarpeellisena osana sopimusta, tai ainakin edellyttää että sitä kehitetään huomattavasti nykyisistä muotoiluistal.

ISDS-menettelyn osalta myös CETA-sopimus Canadan kanssa on merkityksellinen, sillä se sisältää osaltaan samankaltaisen pykälän. Parlamentin äänestys tästä asiasta on siis ensimmäinen mielenkiintoinen etappi USA:nkin vapaakauppasopimuksen osalta. Analyysi tämän sopimuksen osalta on parhaillaan käynnissä.

Veroparatiisit

Viime viikolla kävi selväksi, että Luxembourgin verovälttelyn pohjalta esitetty tarkastusvaliokunta jäsenvaltioiden verovälttelyä ja verotukseen liittyvien EU-säädösten huonoa implementointia tutkimaan sai taakseen tarpeeksi meppejä. Myös minä ja Liisa Jaakonsaari allekirjoitimme tämän Vihreän ryhmän tekemän aloitteen. Asia käy kuitenkin vielä ryhmäpuheenjohtajien neuvottelussa ja täysistunnossa, jotta komitea voidaan nimetä. S&D-ryhmässä korostimme kuitenkin myös sitä, ettei nyt voida jäädä vuodeksi vain odottelemaan tämän valiokunnan tuloksia, vaan komission tulee kesään mennessä tuottaa konkreettisia esityksiä ja lainsäädäntöä verovälttelyn kitkemiseksi unionin alueelta.

Muita kuulumisia

Tiimini täällä parlamentissa on taas täydentynyt, kun kotimaan avustajani Pekka Tuuri aloitti viime kuun alussa työnsä osana tiimiä. Samaan aikaan saimme joukkoomme myös harjoittelijan, ja tarkoitus on, että harjoittelija on täällä osana tiimiä koko meppikauteni ajan.

Mielenkiintoista on myös seurata Suomen vaalikeskustelua. Se on myös tästä näkökulmasta katsottuna tärkeää, sillä EU:ssahan kannat muodostaa kolmikanta komissio, parlamentti ja neuvosto. Neuvostoa varten kannat valmistelee hallitus, joten muistakaahan seurata vaalikeskusteluissa myös EU-ulottuvuutta!

Terveisin,

Miapetra ja Tiimi
Tuomas, Marina, Susanna, Pekka, Maria ja Elli

 

Tapaamiset

16.12. Demariryhmän pressikahvit Strasbourgissa

17.12. Komissaari Jyrki Kataisen ja suomalaismeppien aamiainen Strasbourgissa

17.12. Tapaaminen digitaaliasioista komission virkamiesten kanssa, viestintäpääosasto

17.12. Tapaaminen Neste Oilin kanssa

21.12. perinteinen riisipuurotarjoilu Vaasan torilla

21.12. Eurooppalainen Vaasanseutu tapaaminen

22.12. Tapaaminen mainostoimisto C2 luona Vaasassa

7.1. Tapaaminen Niina Honkasalon kanssa, Eurelectric

7.1. Tapaaminen SSAB, teknologiateollisuus ja Outokumpu

7.1. European energy forum pääsihteerin tapaaminen ja

20 years of energy debates –tilaisuus, komission ja EP energiaväkeä

8.1. Hiljainen hetki Pariisin iskujen uhrien muistoksi EP:n edessä

8.1. Tapaaminen Betoniteollisuuden ja Rakennusteollisuuden edustajien kanssa

8.1. tapaaminen Suomen EUE metsäasioiden asiantuntijan kanssa

8.1. Miapetra-tiimin kehityspäivä, alustajina Timo Pesonen ja Pasi Natri

9.1. tapaaminen EUE ympäristöasioiden asiantuntijan kanssa

13.1. Tapaaminen markkinavakausvarannosta Alex Luther, Sanbag

13.1. Matilda Sisättö briefaus PNR ja matkustajatietorekisteristä

13.1. Kuulemisessa Euroopan neuvoston pääsihteeri Jens Stoltenberg (sl. Jari Vilen)

13.1. Kataisen ja S&D koortinaattoreiden illallinen

14.1. Tapaaminen AFET ulkoasioidenvaliokunnan pj Elmar Brok kanssa

14.1. Tapaaminen Neste Oilin kanssa

16.1. Ylen ykkösaamussa keskustelu minä, Pietikäinen, Rehn

16.1. Pressikahvit parlamentin Helsingin tiedotustoimistolla

19.1. Tapaaminen Ismo Ulvila, komission ilmastopääosasto

20.1. Tapaaminen Sini Eräjää, Birdlife

20.1. Tapaaminen, Energiateollisuus

20.1. Tapaaminen Anna Mäenpää ja Lea Rankinen, SOK

21.1. Tapaaminen pohjoismaisten AY-liikkeen ja EMPL valiokunnan S&D meppien kesken

21.1. Tapaaminen Annaleena Mäkilä, Satamaliitto

21.1. Tapaaminen MetsäGroup edustajan kanssa

21.1. Tapaaminen komission viestintäpääosaston Vesa Terävän kanssa telemarkkinapaketista

21.1. Iltatilaisuus digiunionista komissaari Andrus Ansip

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.