Demarimepit: EU:n matka kohti tiiviimpää energiayhteisöä käynnistyi

Euroopan komissio esitti keskiviikkona 25.2. suunnitelmansa Euroopan energiaunionin toteuttamiseksi. Energiaunioni on yksi viidestä komission kärkihankkeesta, joten odotukset sen osalta ovat korkealla.

Demarimepit Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri toivottavat komission ehdotuksen tervetulleeksi ja pitävät sitä pääosin oikean suuntaisena. Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä näkee, että tuontiriippuvaisuudesta kärsivän EU:n kilpailukykyä voidaan parantaa panostamalla energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan sekä toimiviin sisämarkkinoihin tarvittavine yhteyksineen.

Euroopan parlamentin teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan (ITRE) jäsen Kumpula-Natri näkee energiaunionissa mahdollisuuksia teollisen kilpailukyvyn kehittämiseen ja energiamarkkinoiden tervehdyttämiseen: ”Energiaunioni tarjoaa keinoja pirstaloituneiden energiamarkkinoiden tervehdyttämiseen. Eurooppassa tarvitaan kansalliset rajat ylittävää infrastruktuuria. Energiaverkkoja tulee modernisoida, jotta ne vastaavat uusiutuvien energianmuotojen vaatimuksiin. Panostukset älykkääseen ja tehokkaaseen energiajärjestelmään ovat nyt ajankohtaisia ja Suomella on alalla hyvää osaamista ja vientimahdollisuuksia muualle Eurooppaan.”

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (INTA) jäsen Jaakonsaaren mukaan komission esitys tarjoaa mahdollisuuden kehittää sisämarkkinoita kuluttajaystävällisemmiksi.

”Komission ehdotuksessa kuluttajan aseman parantaminen on keskeinen tavoite. Kuluttajan valinnanvaraa, luottamusta markkinoihin ja oman energiakulutuksen hallintaa pyritään parantamaan. Avainasemassa on synergian lisääminen energiaunionin ja digitaalisten sisämarkkinoiden kanssa panostamalla älykkääseen sähköverkkoon.”

Digitalisaatio vahvistaa kuluttajien asemaa markkinoilla sekä vähentää ja tehostaa energian käyttöä. ”Komissio pyrkii luomaan toimintaympäristön, jonka avulla energiasektori saisi tarvitsemansa 200 miljardin euron vuosittaiset investoinnit. Suomen osalta suurimmat mahdollisuudet löytyvät cleantechista, digitaalisesta osaamisesta ja bioenergian mahdollisuuksista,” mepit summaavat.

Esityksessään energiaunioniksi komissio linjaa prioriteeteikseen energian huoltovarmuuden, hiilettömän energiajärjestelmän kehittämisen sekä kilpailun ja kilpailukyvyn edistämisen. Tavoitteissa korostuvat aitojen sisämarkkinoiden luominen, läpinäkyvyyden lisääminen kolmansista maista tehtävissä energiaostoissa, energiatehokkuuden parantaminen ja kuluttajien vallan kasvattaminen.

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.