Terveisiä Euroopan parlamentista 3/2015

Maaliskuu on jo paremmalla puoliskolla ja on aika jälleen päivitellä meppi-kuulumisia. Viime viikko kului vuoden kolmannella Strasbourgin täysistuntoviikolla. Alle on tuttuun tapaan koottu katsauksia täällä työllistävistä asioista laidasta laitaan ja lopussa tilaisuuksia ja tapaamisiani.

Maaliskuun täysistuntoviikon päätöksiä

Parlamentti hyväksyi istunnossaan mietinnöt sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehittymisestä EU:ssa että ihmisoikeustilanteesta maailmalla. Molempien raporttien kohdalla keskusteluissa kävivät hyvin esille parlamentista löytyvät radikaalitkin mielipide-erot esimerkiksi tasa-arvon osalta. Naisten oikeus turvalliseen aborttiin aiheutti jälleen paljon keskustelua laidasta laitaan. Hienoa on, että parlamentti hyväksyi mietinnöt ja lähetti niillä nyt vahvan viestin EU:n sitoutumisesta entistä voimakkaammin tasa-arvokehityksen veturiksi. Onpa nimittäin käynyt aikaan niinkin, ettei kyseistä mietintöä olekaan parlamentissa hyväksytty. Itse äänestin molempien raporttien osalta niin sukupuolten välisen tasa-arvon kuin vähemmistöjen yhdenvertaisen kohtelun puolesta ja puheenvuorossani rohkaisin isyysvapaiden edistämiseen.

Parlamentti otti täysituntoviikolla kantaa myös lasten internetissä kohtaamaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja vaati toimia siihen puuttumiseksi. Konkreettisena asiana parlamentti hyväksyi myös rajoitukset pankkien kortilla tehtävistä ostoista kauppiaalta veloittamiin maksuihin. Tulevaisuudessa pankkikortilla tehtävässä ostossa veloitus saa olla korkeintaan 0,2 prosenttia ostosummasta ja luottokortilla 0,3 prosenttia.

Strategisten investointien rahasto EFSI

Vaikka EFSI-rahasto ei täysistunnon asialistalta löytynytkään, työllisti se Strasbourgissa etenkin meitä ITRE-meppejä. Koska investointeja halutaan tukea niin pian kuin mahdollista, rahaston lait ja päätökset yritetään saada valmiiksi jo kesäkuun istunnossa. Parlamentin kantaa on muodostettu muutaman viikon aikana ja äänestykset on tarkoitus käydä lausuntovaliokunnissa jo maaliskuussa. Budjetti ja talousvaliokunnat hiovat parlamentin lopullista kantaa niiden perusteella. Investointien tarpeellisuudesta ja vauhdittamisesta vallitsee valiokunnissa syvä yksimielisyys, mutta parlamentti vaikuttaisi asettuvan rahoituskysymyksissä eri linjoille komission ja neuvoston kanssa. Suurinta kitkaa aiheuttaa meidän ITRE:n tontille kuuluva Horisontti2020-ohjelmasta leikkaaminen. Etenkin parlamentti katsoo, ettei juuri tutkimuksesta ja innovaatioista leikkaaminen ole oikea signaali, kun halutaan investointeja Eurooppaan.

Kirjoitin aiheesta myös nettisivuilleni: https://miapetra.fi/blogi/eurooppa-investoi-mutta-minka-kustannuksella/

Biotalous

Biotalousryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa emännöin Strasbourgissa kollegoille ja sidosryhmille iltatilaisuuden, joka tarjosi tilaisuuden biotaloustietojen päivittämiseen siihen, missä mennään. Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen puhui komission aikeista biotalouden saralta. Kataisen vastuulle kuuluu mm. kiertotalousstrategia, jonka vanha komissio ehti kertaalleen antaa kiireessä, mutta uusi komissio valmistelee sen laajemmin uudelleen. Puheenvuoron käyttivät myös herra Kutt, DG Growthista eli komission kasvuosaston biotalousyksiköstä, metsäteollisuuden näkökulmasta UPM:n Stefan Sundman sekä ranskalainen biotalousyritys maatalouden innovaatioista. Ympäristöjärjestöjen näkökulmaa toi alustuksessaan Birdlife Europen Sini Eräjää. On tärkeää nähdä, missä biotaloudessa jo menemme sekä käydä yhteistä keskustelua Euroopan unionin mahdollisuuksista sen edistämiseksi. Pohjoismaiden tai biomassavaltaisten metsäisten maiden haaste voi olla liian tiukka tai saneleva EU säätely, jossa yleinen eurooppalainen huoli ruokatuotannon pinta-alan riittävyydestä ja biomassan vähyydestä jyrää alleen muut näkökohdat.

Valmistelen biotalousaiheista tilaisuutta myös Suomeen.

TTIP

TTIP on ollut parlamentin käsittelyssä, ITRE-valiokunnan kuulemisessa nostin puheenvuorossani esille sen, että esimerkiksi monet Suomesta tulevat tekniikan alan erilaisia koneita ja laitteita valmistavat yritykset joutuvat käymään läpi uudet testausmenettelyt USA:n markkinoille tullessaan, vaikka tuotteiden tekniset vaatimukset USA:ssa ovat lähes samanlaiset – joskaan eivät toki identtiset. Tämän vaiheen kustannukset voivat muodostaa jopa 20 % tuotteen myyntihinnasta. Puhuin myös rohkeudesta vapaaseen kauppaan, mutta valiokuntani kantaan taitaa tulla toive sopimuksen toteutuessakin siirtymäajan tulleja niin kemian- kuin terästeollisuudenkin suojatariffeille.

Tein ITRE-valiokunnan lausuntoon TTIP:stä myös muutosesityksiä. Yksi niistä liittyi nimenomaan edellä mainittuun asiaan; TTIP:n tulisi pyrkiä yhdenmukaistamaan USA:n ja EU:n erilaisia, mutta samankaltaisia testausmenetelmiä – kuitenkin niin, että tuotteiden korkeat standardit säilyvät. Halusin myös korostaa sitä, että TTIP pitäisi nähdä mahdollisuutena vihreämpään energiaan ja cleantechin edistämiseen, unohtamatta ympäristö- tai työllisyysasioita.

Kävimme Brysselin toimistollani myös syventävän keskustelun neuvotteluihin liittyvästä ISDS investointisuojan omasta erillisestä ratkaisumenettelystä professori Martti Koskenniemen kanssa.
En osaa nähdä tarvetta erilliselle oikeusjärjestelmälle kauppariidoissa USA ja Euroopan vapaakauppasopimuksessa. Koko ryhmäni kanta on myös hyvin kriittinen ISDS tarpeelle.

Kirjoitin TTIP-sopimuksesta myös Akavalaisen kolumnissa: http://www.akava.fi/akavalainen/mielipiteet/kohti_parempaa_eurooppaa/laadukkaalla_ttip-sopimuksella_tyota_ja_kasvua_eurooppaan

Energiaunioni

Yleiseurooppalaisen tason asioista merkittävin tapahtuma on ollut komission ulostulo energiaunionin edistämisestä. Unionihanke on osa laajempaa energiapolitiikan eurooppalaistumisprosessia, mutta samalla sen pyrkii puuttumaan yleisemminkin energiapolitiikan ja -markkinoiden epäkohtiin. Komissio haluaa tavoitteissaan edistää erityisesti eurooppalaisten sisämarkkinoiden toimivuutta, vähähiiilisen energiajärjestelmän rakentamista, energiatehokkuuden parantamista, solidaarisuutta, luottamusta ja huoltovarmuutta sekä tutkimusta ja kehitystä. Demariryhmäni on näistä korostanut erityisesti energiatehokkuutta, uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä, digitalisaatiota sekä energian huoltovarmuuden parantamista. Olen saanut kiitettävästi keskustella energiaunionista suomalaistoimijoiden kanssa, suurimpien yhtiöittemme, Fingridin ja Energiateollisuuden mainitakseni. Tähän aiheeseen palataan vielä useilla foorumeilla ja useaan kertaan tällä vaalikaudella.

Energiaturvallisuusstrategia

Energiaturvallisuusstrategian tarkoituksena on tuoda sekä EU:n energiaulkosuhteisiin että sisäiseen energiapolitiikkaan strategisempaa otetta. Strategian laatiminen on toistaiseksi luonut pohjaa myös energiaunionille. Olen käynyt keskusteluja S&D -ryhmän kantaa muodostavan kollegani kanssa ja pyrkinyt muistuttamaan myös biopolttoaineiden ja biomassan osuudesta uusiutuvien kotimaisten ratkaisujen osana. Turvallisuusstrategian valmistelu on linkittynyt selkeästi myös Ukrainan tilanteeseen, epävarmuus korostaa energiapolitiikan turvallisuusnäkökulmaa.

Digiagenda

Digitaaliasioissa S&D ryhmäni muodostaa ennakkomielipidettään digitaalisesta Euroopasta. Komissio esittää loppukeväästä ehdotuksensa Euroopan unionin digitaaliseksi agendaksi. Olen aktiivisesti mukana S&D:n digitaaliasioista vastaavassa työryhmässä sekä ajamassa eurooppalaista sisämarkkinaa, jolla digitaalisia palveluita voi hyödyntää maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Teollisuuden digitalisoituminen ja tietoyhteiskunnan vaikutukset elämän lähes joka sektorilla ovat läsnä työssäni. Suomalaisia kuunnellaan vielä Nokian kännykkätarinan jälkeenkin. Ja kun teollinen internet ja datasiirto tulee joka elämänalueelle ja muuttamaan yhteiskuntaa, voimme suomalaisina muistaa, että edelleen yksi maailman johtavista datasiirtoon tarvittavista verkkovalmistajista on Nokia!

EMPL

Myös työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa on keskitytty paljon EU:n taloudellisiin suunnitelmiin. Strategisten investointien rahasto ja rahaliitto EMU:n tulevaisuus ovat puhututtaneet paljon. Eikä mikään ihme – työpaikkojen synnyttäminen on kasvun ohella kärkitavoite kaikille EU:n toimille.
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, josta äänestettiin viime viikolla Strasbourgissa, toi jo valiokunnan käsittelyssä esille mielenkiintoisia seikkoja. Vahvistuva vaatimus eurooppalaisesta minimipalkasta on selkeästi ottanut keskusteluissa tuulta alleen. Minusta on hyväksyttävää, että minimipalkkaan halutaan turvautua joissain maissa, joissa kattavia työehtosopimuksia ei ole. Pohjoismaisilla työmarkkinoilla on kuitenkin erilainen järjestelmä, sillä kattavat palkkasopimukset tehdään työmarkkinajärjestöjen kesken. Siksi en voi tukea tähän asiaan Euroopan laajuisia toimenpiteitä tai EU-lainsäädäntöä, vaan toimet on tehtävä jäsenmaiden tasolla.
Sain valmisteltavaksi S&D ryhmän kannan Ammattitaidon merkitys nuorisotyöttömyyden nujertajana -mietintöön (vapaa käännös asiakirjasta Skills policies for fighting youth unemployment). Asia on tietysti valtavan mielenkiintoinen nuorisotyöttömyyden massiivisten haasteiden takia, mutta meillä Suomessa myös siksi, että ammattikoulutus on EU:ssa siirretty opetuksesta työllisyyspolitiikan hallintoon. Laaja yleisasiakirja kauden alussa antaa tilaa parlamenttikauden linjausten valmisteluun.

Tapaamisia ja tilaisuuksia

12.2. Miten Eurooppa saadaan kasvun uralle -tilaisuus Maria Guzeninan, Johanna Värmälän sekä Veijo Baltzarin kanssa Espoossa
13.2. Miten Eurooppa saadaan kasvun uralle -tilaisuus Sirkka-Liisa Kähärän kanssa Vantaalla
13.2. Miten Eurooppa saadaan kasvun uralle -tilaisuus Nasima Razmyarin ja Jukka Järvisen kanssa Helsingissä
13.2. Tutustuminen Euroopan kemikaalivirasto ECHA:an Helsingissä
23.2. Tapaaminen Euromotin Johan Boij ym. kanssa MCP-direktiivistä
23.2. Tapaaminen Metsäteollisuuden Karoliina Niemen kanssa
24.2. Rautatiealan teknisten senioreiden vierailu parlamentissa
24.2. Suomen EU-edustuston TTIP-tilaisuus komissaari Cecilia Malmströmin ja Lenita Toivakan ym kanssa
24.2. Tapaaminen Tehyn Sari Koivuniemen sekä Suomen edustuston Antero Kiviniemen ja Riikka-Maria Turkian kanssa, sosiaali- ja työllisyysasiat
25.2. Tapaaminen Itä-Suomen yliopiston johdon kanssa
25.2. Tapaaminen UPM tj Pesonen ym kanssa
25.2. Yhteistyötapaaminen Suomen eduskunnan europarlamentti-toimiston kanssa
26.2. Työväenakatemian nuorten vierailuryhmälle puhumassa
26.2. Pohjoismaisten ay-toimijoiden verkoston SAMAK:n kokouksessa Suomen katsauksen esittämässä
27.2. Matti Niemen vaalitilaisuudessa
27.2. Demokraatin 120-vuotisjuhlavastaanotolla Helsingissä
27.2. Miten Euroopan suuret kysymykset ratkaistaan? -tilaisuus Pilvi Torstin kanssa Helsingissä
27.2. Emma-gaalassa Musiikintuottajat vieraana Espoossa
28.2. Eurooppa kehittyy – Miten Vaasa pysyy mukana? -tilaisuus Vaasassa, ostoskeskusseminaari
28.2. Vaasan torilla tavattavissa vaasalaisten SDP ehdokkaiden Janina Lepistö (siskoni), Matias Mäkynen ja Kim Berg kanssa
2.3. Tapaaminen Suomen edustuston Jutta Grasin kanssa maahanmuuttoasioista
2.3. Tapaaminen TTIP:sta professori Koskenniemen kanssa
3.3. MTK:n eurooppalaisen kattojärjestön pääsihteeri Pekka Pesosen ja MTK Simo Tiaisen tapaaminen
3.3. S&D-ryhmän suomalaisen valtuuskunnan yhteinen lounas
3.3. Europarlamentin Itämeri-ryhmän ensimmäisen kokouksen puheenjohtaminen, puhujana DG Region Itämeristrategiasta vastaava johtaja Lena Andersson Pench. Alueiden edustustojen taustaryhmän ideointikokous.
4.3. Tapaaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa
4.3. Tapaaminen Baltic Sea Action Groupin kanssa
4.3. Tapaaminen Fennovoiman kanssa
5.3. EU:n korkea edustaja Federika Mogherini Suomessa, lounas ja yleisötilaisuus
5.-6.3. Suomi vaalien välissä, komission edustuston kutsuseminaari Majvikissa
6.3. Ylen Ykkösaamussa
9.-12.3. Täysistuntoviikko Strasbourgissa
10.3. Tapaaminen EFSI-rahastosta Jyrki Kataisen kabinetin jäsenen Aura Sallan kanssa
10.3. Parlamentin tiedotustoimiston videon kuvaukset roaming -maksuista
10.3. Demarimeppien pressikahvit
10.3. Komissaarit Katainen ja Moedas ITRE-valiokunnan kuultavina
10.3. Komission puheenjohtaja Juncker S&D-ryhmän kuultavana
10.3. Parlamentin Biotalousryhmän työn käynnistys ja illallisen emännöinti
11.3. Komissaari Kataisen ja suomalaisten meppien aamiainen
11.3. Tapaaminen ääniteollisuuden toimialajärjestö EFPI:n Hanna Nylundin kanssa
11.3. Tapaaminen European Rail-manufacturing Industry Association (UNIFE)
12.3. MCP ITRE varjojen neuvottelu. ILUC tapaaminen ryhmäni vastaavan Seb Dance kanssa.
13.3. S&D-ryhmän puheenjohtaja Gianni Pittella Suomessa minun ja Liisa Jaakonsaaren vieraana, ohjelmassa muun muassa lounas SDP eduskuntaryhmän johdon kanssa
13.3. Minun ja Liisan järjestämä Avoin vai suljettu Eurooppa? -seminaari eduskunnan pikkuparlamentissa
16.3. Energiateollisuuden hallituksen kanssa tapaaminen Vaasassa
16.3. Matias Mäkysen vaalitilaisuus: Mistä investointeja Eurooppaan ja Vaasaan?
16.3. Tapaaminen Suomen tuulivoimayhdistyksen ja Euroopan tuulivoimayhdistyksen EWEA:n kanssa Vaasassa
17.3. Avaus ja puhe Wind exchange and solar -seminaarissa ja lehdistötilaisuus Vaasan Energiaviikoilla

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.