EU on uutisissa kriisien kautta

Tervehdys Brysselistä!

Alkuvuoden poliittinen tilanne on ollut haastava ja mielenkiintoinen. EU on näyttäytynyt suomalaisille lähinnä kriisien kautta, mutta meneillään on paljon muutakin. Summasin muutamia olennaisia asioita, joita parlamentisssa on tänä keväänä käsitelty, maahanmuutosta Brexitiin ja veronkierrosta tasa-arvoon. Lopussa myös lupaamani lista, johon on kerätty iso osa tapaamisista alkuvuodelta. Sieltä voi kurkata, kuinka erilaisia ihmisiä ja järjestöjä meppi tapaa

Energian ja julkisen tilan vie maahanmuuttokriisi. Siihen on niin monta kulmaa. Samalla kun akuuttia asiaa on hoidettava, ihmisiä pelastettava kuolemalta ja taivasalta, tulisi voida ratkaista kriisien syitä lähtömaissa, saada korjattua rapistuvia pakolaisleirejä, saada liikehdintä aisoihin, niin että tiedetään keitä tulee ja missä tarkoituksessa. Nyt kysytään malttia myös uuden kohtaamisessa, rasismi ja muukalaisviha leviävät liian helposti kaikkialle.

EU on uutisissa kriisien kautta. Ei siksi, ettäkö EU olisi itsessään kiinnostava kriisikohde, vaan se on ainoa yhteinen elin, joka voi kriisejä Euroopassa saada oiottua. Ja EU on jäsenmaat. Eri maiden osaoptimoinnit vaikeuttavat yhteisiä ratkaisuja, silloinkin kun nähdään, etteivät maat yksin niitä voi ratkoa. Talous, brexit, muuttoliike, ilmastomuutos, Krim… Perinteinen EU-skeptikko Iso-Britannia ajoitti oman kansanäänestyksensä muutenkin hankalaan aikaan. Tuleepahan tilaisuus pohtia, onko oikeasti ruoho vihreämpää aidan takana… Politiikka ei ole tylsää!

Pakolaiskriisi ja rajavalvonta
Eilen äänestettiin isolla enemmistöllä läpi mietintö nimeltä ”Mietintö Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen”. Siinä oli monta isoa, tärkeää kohtaa.

Mietinnössä todetaan muun muassa, että EU:n tulisi yhtenäistää turvapaikkakäytäntöjään ja jäsenvaltioiden lakeja pitäisi harmonisoida. Parlamentti oli pysyvien kiintiöiden kannalla – toisin kuin esimerkiksi Suomen hallitus. Se vaati pysyvää ja sitovaa taakanjakomekanismia. Parlamentti on kannattanut sitovaa turvapaikanhakijoiden jakomekanismia jo vuodesta 2009 alkaen.
Yksi esillä pidetty vaihtoehto oli se, että luodaan yksi, koko EU:n kattava järjestelmä, jolla kaikki turvapaikanhakijat sirotellaan ympäri EU:ta.
Eräs vaihtoehto on se, että tulevaisuudessa ihminen ei hakisi turvapaikkaa tietystä maasta vaan EU:sta. Mietinnön mukaan EU:n pitää luoda uusia, laillisia ja turvallisia reittejä kodeistaan pakeneville ihmisille. EU:n on myös lisättävä ja parannettava pelastusoperaatioita Välimerellä. Suomeen saattaa vaikuttaa se, että parlamentti haluaa lisätä kriteerejä, joiden mukaan turvapaikanhakijoita jaettaisiin. Lisättävät kriteerit ovat jäsenmaan pinta-ala ja asukastiheys. Parlamentti myös huomauttaa, että perheenyhdistämistä on helpotettava. Ei hankaloitettava, kuten Suomessa on väläytelty.
Mietinnön lisäksi puheissa täällä parlamentissa on ollut myös Schengen-alueen tulevaisuus. EU:n täytyy nyt löytää yhteinen ratkaisu ulkorajojen valvontaan ja turvapaikkajärjestelmään – se on ainoa järkevä keino varmistaa turvallisuus, turvapaikanhakijoiden inhimillinen kohtelu ja Schengen-sopimuksen takaama liikkumisvapauden säilyttäminen. Huonoin mahdollinen ratkaisu on nyt se, että maat alkavat paniikinomaisesti pystyttää omia, sekalaisia järjestelmiään, jotka hajottavat Eurooppaa ja tekevät yhteisen kysymyksen ratkaisemisesta entistä vaikeampaa.

Veronkierron vastaiset toimet
Koko Europarlamentti kohisee Panama Papers -paljastuksista. Kaikki tietysti vakuuttavat, että paljastukset ovat hyvä asia ja verovilpistä sietääkin jäädä kiinni. Yhtäkkiä tätä mieltä vakuuttavat olevansa nekin, jotka äänestävät kerta toisensa jälkeen parlamentin veronkiertoon parlamentin ehdotuksia vastaan.
Toivottavasti mielipide on oikeasti muuttunut. Tämä nähdään tulevissa äänestyksissä.
S&D on tehnyt parlamentissa paljon töitä sen eteen, että lain porsaanreiät saadaan tukittua ja että yritykset ja yksityiset ihmiset maksaisivat veronsa reilusti ja lain henkeä noudattaen.
Panaman tietovuoto nosti esiin hyvin epämiellyttäviä asioita. Se oli erittäin hyödyllinen ja koko maailma saa kiittää rohkeaa tietovuotajaa, joka mahdollisesti muutti koko taloushistoriaa. Asiat, joita olemme ajaneet vuosikausia, nousivat nyt koko maailman puheenaiheiksi.
Komissio esitteli tammikuun lopussa veronkierron vastaisen toimenpidepaketin. Sen tarkoitus on varmistaa, että monikansalliset yhtiöt maksavat verot tuloistaan siihen maahan, jossa ne todella harjoittavat liiketoimintaa. Esimerkiksi Suomessakin paljon puhuttanut Caruna joutuisi toivottavasti jatkossa maksamaan Suomeen paljon suuremman osan veroistaan, eikä se voisi enää kikkailla kierrättämällä rahaa Hollannin tai muiden maiden kautta.
Komission ehdotus on hyvä ensimmäinen askel kohti tehokkaampaa veronkierron torjuntaa, mutta yksin sen sisältämillä toimenpiteillä ei kitketä veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua lopullisesti. Me S&D-ryhmässä vaadimme pidemmälle meneviä toimenpiteitä, kuten maakohtaisen raportoinnin julkisuutta ja veroparatiisin yhteistä eurooppalaista määritelmää. Veroasioista vastaava TAXE-erityisvaliokunta sai joulukuussa parlamentilta uuden mandaatin myötä puoli vuotta lisäaikaa. Valiokunnan tehtävänä on paitsi jatkaa vahingollisten verokäytäntöjen tutkimista, myös seurata, kuinka hyvin jäsenmaat ja EU:n toimielimet noudattavat valiokunnan syksyllä antamia suosituksia.

Brexit
Europarlamentin käytävillä keskustellaan kiihkeästi Britannian juhannuksena järjestettävästä kansanäänestyksestä, jossa maa päättää, jääkö osaksi EU:ta.
Ero olisi huono juttu niin Suomen, EU:n kuin Britannian itsensäkin kannalta.
Sekä Britannia että EU olisivat eron myötä heikompia pelureita kansainvälisessä politiikassa. Britannia ja Pohjoismaat ovat usein olleet EU:ssa samalla linjalla, joten Suomelta poistuisi vaikutusvaltainen liittolainen. EU:ssa Saksa, Ranska, Italia ja Puola kasvattaisivat vaikutusvaltaansa entisestään. Britit joutuisivat neuvottelemaan politiikasta itseään suuremman EU:n kanssa.
Britannia voisi säätää lakejaan EU:sta riippumatta, jolloin se hiljalleen eristäisi itsensä yleiseurooppalaisesta lainsäädännöstä. Vaihtoehtoisesti se voisi Norjan mallin mukaan sitoa lainsäädäntönsä EU-direktiiveihin. Tällöin lainsäädäntö pysyisi yhteneväisenä, mutta Britannia ei voisi vaikuttaa siihen.
Skotlannin parlamentin suurin puolue SNP on sanonut, että Skotlanti äänestäisi uudelleen itsenäistymisestä ja yrittäisi liittyä EU:hun – tällöin yhdistynyt Kuningaskunta lakkaisi olemasta. Miljoonien Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja noin miljoonan EU-maissa asuvan britin kohtalo on auki. Yritykset ovat huolissaan, koska suuri määrä bisnestä siirtyisi luultavasti Manner-Eurooppaan ja kauppaa ei voisi käydä yhtä helposti kuin nyt. Britanniasta tulisi epävakaampi kauppakumppani ja sijoituskohde suomalaisille ja muille eurooppalaisille yrityksille, koska se luopuisi yhteisistä pelisäännöistä.
SDP:n sisarpuolueesta Labourista ¾ kannattaa EU-jäsenyyden jatkamista, samoin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeiden johto, pankit sekä useimmat yritykset sekä tieteen parissa ja muilla kansainvälisillä areenoilla työskentelevät ihmiset.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk antoi Britannialle sovintoesityksen. Esityksessä on hyviä ja huonoja asioita, ja esimerkiksi esityksen kohdat sosiaaliturvan ja vapaan liikkuvuuden rajoittamiseksi eivät ole oikeita. Lakimuutokset koskisivat Britannian lisäksi kaikkia muitakin jäsenmaita. Mikäli Britannia äänestää EU:hun jäämisen puolesta, äänestää parlamentti vuorostaan siitä, menevätkö Britannialle luvatut muutokset läpi.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia
Vuoden alussa valmistui parlamentin kanta Euroopan unionin digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, jota olin varjoraportöörinä laatimassa. Viime vuoden toukokuussa komissio listasi DSM:ssä 16 toimenpidettä, joilla se aikoo kehittää digitaalisia sisämarkkinoita. Sisämarkkinoiden kannalta oleellisimpia ovat tekijänoikeudet, kuluttajasuoja ja tietoturva sekä teollisuusnäkökulmasta infrastruktuuri, teollisuuden digitalisaatio ja telemarkkina-asiat. Komissio on listannut teollisuuden tulevaisuuteen, eurooppalaiseen pilveen, ICT-standardisaatioon ja sähköiseen hallintoon liittyvät aloitteensa. Niitä kaikkia käsitellään valiokunnassani muodossa tai toisessa.

TiSA-palvelukauppasopimus
Parlamentti äänesti helmikuun alussa näkemyksistä palvelukauppasopimus TiSA:an. TiSA on EU:n ja 22 maan välinen sopimus, jonka tavoitteena on vapauttaa palveluiden kauppaa sopimuskumppaneiden kesken. Uutta sopimusta tarvitaan kipeästi: edellinen on vuodelta 1995, eikä siinä huomioida esimerkiksi netin kautta myytäviä palveluja oikeastaan ollenkaan.
Sopimuksen pitäisi tehdä palvelujen myymisestä ja ostamisesta entistä helpompaa.
Sopimus pohditutti etukäteen. Hyvät puolet ovat ilmeiset: sopimuksen myötä palvelujen hintojen pitäisi laskea, suomalaisten palveluyritysten pitäisi päästä paremmin maailmanmarkkinoille ja sopimuksen pitäisi myös korjata joitakin epäkohtia, joita hyväksikäyttämällä työntekijöiden oikeuksia poljetaan.
Toisaalta huolestutti, saadaanko sopimuksesta sellainen, ettei se vahingoita julkista sektoria. Myös työntekijöiden oikeuksista täytyy pitää kiinni.
Olin tyytyväinen esitykseen, jonka parlamentti sai aikaan. Sen pitäisi sekä turvata työntekijöiden oikeudet että avata kauppaa. Esitys lähti nyt komissiolle, joka sopimuksen neuvottelee.
Nyt komissio on EU:n neuvottelija. Kun neuvottelut on saatu päätökseen, me parlamentissa äänestämme, kelpaako aikaansaatu TiSA meille.
S&D-ryhmämme on asettanut joitakin kriteerejä, joiden on pakko täyttyä, jotta ryhmä äänestäisi sopimuksen puolesta. Kriteerit liittyvät muun muassa työntekijöiden oikeuksiin. Olemme myös peräänkuuluttaneet avointa neuvottelua.
Nyt pallo on komissiolla – toivottavasti se neuvottelee hyvän sopimuksen.
Kauppapolitiikka on saanut sille kuuluvan näkyvän osan politiikassa, enää ei sopimuksia hoideta takahuoneissa, vaan TiSA ja TTIP ja vaikkapa WTO:ssa Kiinalle markkinatalousaseman antaminen keskusteluttavat ja kokonaisuutta pohditaan tarkoin!

Tasa-arvo
Strasbourgissa ja Brysselissä pidetään jatkuvasti esillä naisten oikeuksia ja tasa-arvoasioita.
Parlamentti muun muassa keskusteli naisten kohtaamasta ahdistelusta ja kävi vielä kerran läpi Kölnin uudenvuoden kauhistuttavia tapahtumia. Vieläkin tärkeämpi oli äänestys päätöslauselmasta, joka kulkee nimellä ”Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia”.
EU on sitoutunut siihen, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Päätöslauselmassa muun muassa todetaan, että edellisen, viime vuoteen ulottuneen tasa-arvo-ohjelman jatkoksi pitäisi saada uusi ohjelma, ja että tasa-arvon edistämiseen tarvitaan rahaa ja luotettavat mittarit, joita seuraamalla voi tarkastella, eteneekö tasa-arvo EU:ssa vai ei. Tasa-arvotyöhön kuuluu paljon asioita: miten naisille voisi tarjota parempia edellytyksiä osallistua työelämään ja edetä siinä, kuinka taloudellinen ja poliittinen valta jakautuisi tasaisemmin sukupuolten välillä ja kuinka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa voisi vähentää.
Huomattavaa oli, että moni käytti ahdistelukeskustelussa puheenvuoron, jossa sanoi puolustavansa naisia pahoja maahanmuuttajia vastaan. Kun oli aika äänestää naisten asemaa parantavasta ja naisten turvaa edistävästä päätöslauselmasta, he kuitenkin äänestivät vastaan. He siis yksinkertaisesti halusivat naisten oikeuksien varjolla päästä demonisoimaan turvapaikanhakijoita. Ilahduttavaa oli se, että suomalaismepeistä 10 äänesti tasa-arvon puolesta ja vain kolme vastaan.

 

Tapaamisia ja tapahtumia

8.1. Suojelijana Euroopan nuorten parlamentin kansallisessa istunnossa Lahdessa

11.1. Tapaaminen Metsä Groupin ja Arizona Chemicalin kanssa kiertotaloudesta

12.1. European Energy Forum EEF:n illallistilaisuus Pariisin ilmastosopimuksesta

13.1. Tapaaminen S&D-ryhmän varapuheenjohtaja Lauristinin kanssa digitaaliunionista

14.1. Pressikahvit suomalaistoimittajille Brysselissä

14.1. Tapaaminen viestintäviraston kanssa digitaalisista sisämarkkinoista

14.1. Tapaaminen Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kuokkasen kanssa päästökaupasta

14.1. Tapaaminen Euroopan metsäinstituutti EFI:n pääjohtaja Marc Palahin ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston Sointu Räsäsen kanssa

19.1. Pressikahvit suomalaistoimittajille Strasbourgissa

19.1. European Energy Forum EEF:n tilaisuus “Security of Electricity Support: looking forward to the 2016 legislative proposals”

20.1. Strasbourg-viikon meppiaamiainen

21.1. Tapaaminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden S&D-meppien kanssa

22.1. Vieraana Pressiklubissa: ”Kaatuuko EU ja kenen syliin?”

25.1. Maakuntahallituksen kokous

25.1. Panelistina ”Nuorten tulevaisuus – Ungdomens framtid” -seminaarissa Vaasassa

26.1. Puhujana Fortumin tilaisuudessa ”Hydro – the missing link in the energy transition?”

26.1. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan työryhmän tilaisuus ”Future of EU SME Policy”

26.1. Tapaaminen European Bureau for Conservation and Development EBCD:n Paolo Mattanan kanssa biotaloudesta

26.1. Tapaaminen DG CONNECT osastopäällikkö Vesa Terävän kanssa telemarkkina-asioista

26.1. Tapaaminen Ahvenanmaan maakuntapäivien kanssa Brysselissä

26.1. European Internet Forum EIF:n tilaisuus ”Digital service platforms”

27.1. Tapaaminen eduskunnan ulkoaisainvaliokunnan kanssa EU-maiden keskinäisestä avunannosta, EU:n turvallisuusstrategian uudistamisesta sekä muuttoliikkeestä

27.1. Työväen akatemian opiskelijoiden vierailu parlamentissa

28.1. Tapaaminen Fennovoiman Maira Kettusen kanssa Fennovoiman tilanteesta ja energiapolitiikan haasteista EU:n tasolla

28.1. Puheenjohtajana osiossa S&D-ryhmän digital dayn osuudessa ”Presentations by S&D National Delegations of best practises in digital fields for instance e-health, e-commerce, e-democracy ”

2.2. Tapaaminen Epilepsiapotilasjärjestön Sari Tervosen ja Philip Ryvlinin kanssa epilepsiapotilaiden oikeuksista

3.2. Strasbourg-viikon meppiaamiainen

3.2. Tapaaminen Liberty Globalin Inge Janssenin kanssa digitaalisista sisämarkkinoista

3.2. Tapaaminen Teknologiateollisuuden edustajien kanssa markkinamallista ja sen aiheuttamasta hiilivuodon vaarasta EU:ssa

15.2. Tapaaminen Teknologiateollisuuden Carina Wiikin kanssa energiamerkintäuudistuksesta

15.2. Tapaaminen Muusikkojen liiton edustajien kanssa, keskustelussa mm. taitelijoiden saamat tekijänoikeuskorvaukset

16.2. Tapaaminen reumayhdistysten kattojärjestö EULAR:n Easthillin ja Torresin kanssa

16.2. Tapaaminen EuroCommercen Lopatowskan kanssa kuluttajansuojasta digitaalisilla sisämarkkinoilla

16.2. Veikkauksen, RAY:n ja niiden edunsaajien EU-hankkeen tilaisuus ”Rahapelit ja EU”

16.2. Tapaaminen komission John Bellin kanssa biotaloudesta

16.2. Tapaaminen Euroopan kodinkoneteollisuusyhdistys CECED:n pääjohtaja Paolo Falcionin kanssa energiamerkintädirektiivistä

16.2. Pohjoismainen ay-tapaaminen

16.2. Tapaaminen kansanedustaja Riitta Myllerin kanssa

16.2. European Parliamentary Week illallistilaisuus

16.2. European Internet Forumin tilaisuus “Portability of content in the DSM”

17.2. EK:n tilaisuus ”Maakohtainen veroraportointi ja yritysverotus”

17.2. Puheenjohtajana tilaisuudessa “Affordable and secure energy to households and businesses – the challenge of redesigning the European electricity market”

18.2. Vieraana Huomenta Suomessa, aiheena Brexit

18.2. SDP:n puoluehallitus

18.2. Satamaliiton hallituksen kokous

29.2. Bassoradiossa keskustelemassa digisaatiosta

1.3. Tapaaminen Euroopan parlamentin tutkimuspalveluiden Risto Niemisen kanssa ajankohtaisista veroasioista

1.3. Tapaaminen entisen komissaarin Poul Nielsonin kanssa pohjoismaisesta työmarkkinamallista

1.3. Lounas Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen osaston pääjohtaja Henrik Hololein kanssa, keskustelua Vaasan ja Uumajan yhteisestä suurhankkeesta, Midway Alignmentista

1.3. Tapaaminen Metsäteollisuuden kanssa

1.3. Tapaaminen DNA:n kanssa

2.3. Tapaaminen Financial Transparencyn Henri Makkosen ja Eurodadin Lotta Staffansin kanssa veronkierrosta

3.3. Puhujana kansainvälisessä biomassakonferenssissa

4.3. SYL juhlaseminaari Helsingissä

4.3. Pressikahvit suomalaisille mepeille

4.3. Euroopan parlamentin naistenpäivän seminaari

8.3. Vieraana Slaget efter -ohjelmassa

8.3. Tapaaminen Ruotsin suurlähettiläs Åsa Webberin kanssa bioenergiasta ja kestävyyskysymyksistä

8.3. Tapaaminen Fertilizers Europen Mark Cryansin kanssa Euroopan lannoiteteollisuudesta

8.3. Euroopan energiafoorumin tapahtuma: ”How regional cooperation will help achieve the energy union”

9.3. Euroopan energiafoorumin hallituksen kokous

10.3. EPV:n hallituksen kokous, Vaasa

10.3. ”Mitä kuuluu EU?” – Yleisötilaisuus Joensuun demarinuorten ja työväenyhdistyksen kanssa

10.3. Tapaaminen Joensuun kaupungin ja maakuntaliiton kanssa

11.3. Tapaaminen Euroopan metsäinstituutin johdon kanssa, Joensuu

11.3. Vieraana Emma-gaalassa

14.3. Vaasan sataman avaus

14.3. Vaasan EnergyWeekin energia- ja ympäristöseminaari

14.3. Vaasan kaupungin lounas ministeri Olli Rehnin vierailun kunniaksi

14.3. Vaasan kaupunginvaltuuston kokous

15.3. Tapaaminen maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikkö Juha Niemelän kanssa

15.3. Tapaaminen Ahvenanmaan maakuntapäivien kanssa digitaalisista sisämarkkinoista

15.3. ThinkForest-tapahtuma ilmastopolitiikasta Pariisin sopimuksen jälkeen

15.3. Tapaaminen ?? Marianne Huusko-Lamposen ja ?? Päivi Woodin kanssa Midway Alignment -hankkeesta ja Merenkurkun liikenteestä

16.3. Euroopan internetfoorumin tapahtuma ”An ambitious EU framework for 5G deployment

16.3. Mielenosoitus “No more walls in Europe! #EUWakeup”

16.3. Tapaaminen Metsäteollisuuden Tuomas Tikan kanssa päästökaupasta

17.3. Oma tapahtuma ”Enhancing the role of the bioeconomy in EU policy”

17.3. Puhujana Energiateollisuuden ja Euroheat&Powerin lämmitystä ja päästökauppaa koskevassa tilaisuudessa

17.3. Suomalaisten energia- ja ilmastoverkoston tapaaminen

18.3. Tapaaminen Suomen pysyvän edustuston Juha Parantaisen kanssa taajuuspäätöksestä

21.3. Vaasan sähkön kokous

21.3. Maakuntahallituksen kokous

23.3. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan liiton tapaaminen

23.3. Tampereen Eurooppanuorten tapahtuma ”Don´t touch my Schengen”

5.4. Panelistina Eustaforin tapahtumassa ”Managing European Forests Responsibly – for people, climate and nature”

6.4. S&D-ryhmän digityöryhmän ja Microsoftin keskustelutapahtuma “MEP briefing – ICT skills & education”

8.4. Ykkösaamussa puhumassa veroparatiiseista ja Nordeasta

8.4. Huomenta Suomessa puhumassa veroparatiiseista ja pakolaiskriisistä

8.4. SDP:n tapahtuma ”Kuulumiset Euroopasta”, Lahti

8.4. Puhujana Symposium on Wood Products Industries in Future Bioeconomy Business -tapahtumassa Lahdessa

12.4. Tapaaminen Telefónican Eduardo Lanzan ja Carlos Rodriguezin kanssa digitaalisista sisämarkkinoista ja Euroopan telemarkkinoista

12.4. Euroopan energiafoorumin tapahtuma ”Diversification and cross-border interconnections at the core of the EU internal energy market”

13.4. Cable Europen edustajien tapaaminen tele-, media- ja digiasioista

14.4. Pohjoismaiden ja Baltian maiden meppien tapaaminen

19.4. Vierailu Euroopan avaruusjärjestön teknologiakeskukseen Hollantiin

20.4. Tapaaminen Metsäteollisuus ry:n Maija Heikkisen kanssa jätesäädösten muutosehdotuksista

21.4. Tapaaminen #NetCompetitionin edustajien kanssa laajakaistoista

21.4. Tapaaminen Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttusen kanssa

22.4. Puhujana Kvarkenmos -konferenssissa “Northern transport routes and the position of remote areas”, Vaasa

23.4. Juhlapuhujana Rotaryn piirikonferenssissa, Kurikka

23.4. Pohjanmaan suurmessuilla

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.