EU-komissio Suomen transihmisten pakkosterilisaatiosta: rikkoo perusoikeuksia

Tiedote perjantaina 30.6.2017
Miapetra Kumpula-Natri
S&D-ryhmä, Euroopan parlamentti

 

EUROOPAN KOMISSIO SUOMEN TRANSIHMISTEN PAKKOSTERILISAATIOSTA: RIKKOO PERUSOIKEUKSIA

 

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri jätti huhtikuussa Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen transihmisten pakkosterilisaatiosta ja muista ihmisoikeutta loukkaavista käytännöistä. Komissio toteaa käytännön rikkovan perusoikeuksia ja kehottaa muuttamaan sen.

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.
Henkilön, joka haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa, on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön. Saadakseen passissa lukevan sanan ”nainen” muutettua sanaksi ”mies” ihmisen täytyy siis alistua steriloitavaksi.

Komissio viittaa vastauksessaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuoreeseen tuomioon. Tuomioistuin totesi, että Ranskan samanlainen pakkosterilisaatiokäytäntö rikkoo Euroopan ihmisoikeusjulistuksen kahdeksatta artiklaa yksityisyyden ja perhe-elämän kunnioituksesta. Tämä tarkoittaa, että pakkosterilisaatio rikkoo perusoikeuksia.
Komissio toteaa vastauksessaan, että jäsenvaltioiden – eli Suomen – täytyy varmistaa, että perusoikeuksia ei rikota. Näin ollen nykyistä käytäntöä on muutettava ja pakkosterilisaatiosta luovuttava.

Lisäksi komissio toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan sukupuolten tasa-arvon periaatetta sovelletaan sukupuolen korjaamisesta johtuvaan syrjintään. Se tarkoittaa, että transihmisiltä vaadittava sterilisaatio on laitonta syrjintää.

”Suomen on muutettava laki heti”, toteaa Kumpula-Natri.
”Turha odotella, että Suomi haastetaan tuomioistuimeen, koska tuomio tulee olemaan sama kuin Ranskalla. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka enää vaatii epäinhimillistä pakkosterilisaatiota.”

Euroopan komission vastaukseen ottivat kantaa myös ihmisoikeusjärjestöt Seta ja Trasek.

Lisätiedot
Miapetra Kumpula-Natri
miapetra.kumpula-natri@ep.europa.eu
puh. +358 50 511 3004

 

Kumpula-Natrin kirjallinen kysymys
Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe heille syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi. Kansainvälisten ihmisoikeussuositusten mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva sekä kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa.
Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.
Henkilön, joka haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa, on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön ja esitettävä pitkiin tutkimuksiin perustuva lääketieteellinen selvitys. Vaatimus lääketieteellisen selvityksen esittämisestä tarkoittaa, että juridista sukupuoltaan vahvistavien henkilöiden on alistuttava käymään läpi monien transihmisten nöyryyttäväksi kokeva tutkimusjakso. Tämä loukkaa vakavasti transihmisten itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia.
Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, muun muassa Amnesty International, ovat tuominneet Suomen nykylain. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä johtaa pakotettuun hormonihoitoon ja loukkaa transihmisten oikeutta olla joutumatta epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Lisääntymiskyvyttömyyden poistamista laista on vaatinut muun muassa YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija.
Mikä on komission näkemys siitä, että Suomi ja jotkin muut jäsenmaat edelleen vaativat ihmisoikeuksia rikkovaa pakkosterilisaatiota?

Euroopan komission vastaus
Kuten komissio on todennut vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen E-008856/2016, kaikenlainen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ominaisuuksiin perustuva syrjintä, suvaitsemattomuus tai väkivalta on EU:n perusarvojen vastaista.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan sukupuolten tasa-arvon periaatetta sovelletaan sukupuolen korjaamisesta johtuvaan syrjintään. Komissiolla ei kuitenkaan ole niiden sopimusten nojalla, joihin Euroopan unioni perustuu, toimivaltaa puuttua sukupuolen laillisen tunnustamisen kansallisiin sääntöihin ja menettelyihin ja asiaan liittyviin lääketieteellisiin toimenpiteisiin.

Jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten tuomioistuinten velvollisuus on varmistaa, että sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan perusoikeuksia koskevien velvoitteiden mukaisesti. Perusoikeuksiin kuuluu epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto sekä oikeus nauttia yksityis‐ ja perhe-elämän kunnioitusta, kansallisten perustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen, mukaisesti.(1)

Komissio on laatinut homoseksuaalien, lesbojen, biseksuaalien sekä trans‐ ja interseksuaalisten (hlbti) henkilöiden syrjinnän ehkäisemiseksi luettelon toimista hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi.(2) Komissio on keskittynyt toteuttamaan kyseiset toimet, jotka sisältävät tutkimustoimintaa, jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja tietoisuuden lisäämistä transihmisten sosiaalisen hyväksynnän parantamiseksi ja heidän kokemansa syrjinnän torjumiseksi. Ensimmäinen raportti luettelon toteuttamisesta on julkaistu 23. helmikuuta 2017.(3)

(1)Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6. huhtikuuta 2017 antama tuomio asiassa A.P., Garçon ja Nicot v. Ranska on yksi merkittävä tapaus.
(2)http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
(3)http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54346

 

 

 

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.