Suuri kädenjälki, pieni jalanjälki – SDP julkaisi ilmasto-ohjelmansa

SDP julkaisi perjantaiaamuna ilmasto-ohjelmansa. Toimin itse SDP:n ilmasto- ja energiatyöryhmän puheenjohtajana, ja olen tätä kautta ollut voimakkaasti vaikuttamassa ohjelman syntyyn.

Ilmaston lämpeneminen uhkaa elinolojamme, siksi päästötavoitteita on kiristettävä. EU:n tulisi päästä hiilineutraaliksi kaikkien päästöjen osalta viimeistään 2040-luvulla. Suomen tulisi päästä hiilineutraaliksi kaikkien päästöjen osalta viimeistään 2035.

SDP:lle ensisijaisen tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa on oikeudenmukainen siirtymä: Ilmastoimien seurauksena tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa. On tärkeää, että toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisesti kansalaisten välillä.

Ohjelma löytyy täältä, lukekaa ja kommentoikaa!

Ohessa SDP:n polku kohti hiilineutraalia Suomea 2035. Päästöjämme on vähennettävä nopeammin kuin tähän asti. Myös hiilinielujamme on vahvistettava – arvioiden mukaan nielut uhkaavat pienentyä niin, että hiilineutraalisuus jää vain haaveeksi.

SDP:n näkemyksen mukaan Päästövähennyksiin tarvitaan mukaan kaikki sektorit: 1) Päästökaupan uudistaminen on avain noin puoleen Suomen päästöistä 2) Päästökaupan ulkopuolelta lisätoimia tarvitaan erityisesti liikenteessä ja asumisessa 3) Hiilinieluja tulee vahvistaa.

Alla esitelty konkreettisia ehdotuksia:Tässä vielä SDP:n tiedote julkaisusta:

Suomen on toimittava EU:ssa ja globaalissa ilmastopolitiikassa edelläkävijänä. Näin meillä on kokoamme ja omia päästöjämme suurempi vaikutus – pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki. SDP julkaisi tänään oman ilmasto-ohjelmansa.

– Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyisten ennusteiden mukaisesti, maapallon elinolot vaikeutuvat merkittävästi ja muuttuvat paikoin jopa mahdottomiksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskunnan toimintaedellytyksiin ja talouteen ovat suuret, erityisesti mikäli lämpenemistä ei pysäytetä 1,5 asteeseen. SDP:n tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

– Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteinen tehtävä, ja kaikki sektorit tarvitaan mukaan päästövähennystoimenpiteisiin. Päästövähennysten aikaansaamiseksi on pureuduttava ennen kaikkea viiteen eri kokonaisuuteen: energian kulutuksen vähentämiseen erityisesti rakennuksissa ja asumisessa, fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen liikenteessä, energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiili-intensiivisyyden pienentämiseen, metsien ja maaperän hiilensidontakyvyn vahvistamiseen sekä kulutustottumusten muutoksiin kannustamiseen, sanoo europarlamentaarikko, SDP:n energia ja ilmasto -työryhmän puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri.

Marin, Kumpula-Natri sekä energia ja ilmasto -työryhmän toinen puheenjohtaja Aira Kalela totesivat, että oikeudenmukainen siirtymä on sosiaalisesti kestävä tapa toteuttaa yhteiskunnan muutos vähähiiliseen talouteen. Ilmastotoimien seurauksena tuloerot ja eriarvoisuus eivät saa kasvaa. Työ ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on Suomelle myös mahdollisuus, sillä resurssiviisas vähähiilinen yhteiskunta luo uutta kasvua ja työtä.

– Seuraavan hallituksen on viipymättä aloitettava uusien ilmastotavoitteiden konkreettinen suunnittelu. Suomen tulee laatia uusi pitkän aikavälin (2050) sekä keskipitkän aikavälin (2030) ilmastosuunnitelma. Ilmastolakiin tulee kirjata hiilineutraaliustavoite ja konkreettiset välitavoitteet sen saavuttamiseksi. Tämän työn tueksi ehdotamme, että Suomeen on perustettava seuraavalla vaalikaudella ilmastopolitiikan pyöreä pöytä, jonka tehtävänä on luoda yhteinen näkymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi nykyistä nopeammalla aikataululla, kommentoi Kalela.

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.