Vappupuheeni 2019 Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa

Vappu on kevään juhla ja se on työn juhla. Tänä vappuna 2019 haluamme katsoa eteenpäin ja kohti tulevaa, kuten kevät etenee kohti kesän valoa.

Hyvät ystävät! Hyvät toverit!

Hyvää vappua!

Vappu on kevään juhla ja se on työn juhla. Tänä vappuna 2019 haluamme katsoa eteenpäin ja kohti tulevaa, kuten kevät etenee kohti kesän valoa.

Hyvät ystävät,

Siitä on hetki aikaa, kun työväen vappupuheen on voinut aloittaa sanomalla: toverit, me voitimme vaalit! Reilut kaksi viikkoa sitten käydyt eduskuntavaalit olivat nuorillemme historialliset – monelle uudelle ensimmäinen eduskuntavaalivoitto.

SDP saavutti haluamansa lopputuloksen, on nyt Suomen suurin puolue niin äänimäärässä kuin edustajapaikoissa mitattuna. Niin politiikassa – kuin jalkapallossa – tehdyt maalit ratkaisevat. SDP teki maaleja eniten.

”Onnea Imatra – Suomen sosialidemokraattisin kaupunki!”

Onnea Imatra – Suomen sosialidemokraattisin kaupunki, uusi kaupunginnkansanedustaja Niina Malm, jatkoon valittu Suna Kymäläinen naapurista ja kaikki vaalityötä tehneet.

Täällä Kaakkois-Suomessa sosialidemokraatit tekivät erittäin hyvän tuloksen. Yli 24 prosentin kannatus ja yksi lisäpaikka on tulos, johon on syytä olla tyytyväinen.)

Yhteiskuva Sinikka Hurskaisen ja Suna Kymäläisen kanssa Imatralla!

Onnitteluni ja kiitokseni kaikille valituille ja ehdolla olleille sekä heidän tukiryhmilleen ja äänestäjille.

Hyvät toverit,

Näiden vaalien selvä suunta oli se, että edellisen hallituksen harjoittama eriarvoistava politiikka hävisi, oppositio voitti. Loppukauden oppositiosta tosin Perussuomalaiset olivat hallituksessa mukana tekemässä rajuja talouslinjauksia, aktiivimallista ja koulutusleikkauksista ja verohuojennuksista niille, joilla jo on varaa. Puheenjohtajaksi tultuaan Halla-Aho oli valmis edelleen allekirjoittamaan tämän linjan. Tämä meidän on muistettava, kun perussuomalaisten suulla lepytellään tämän maan vähävaraisia: puheet ovat pehmeän lämpimiä, mutta talouspolitiikka on kovaa ja kylmää.

Se, että nationalistiset oikeistopuolueet pyrkivät puhuttelemaan joidenkin ihmisten ennakkoluuloja ja asettamaan heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä vastakkain, se on väärin ja suorastaan vastenmielistä. Sosialidemokratian idea on, että jokainen ihminen on tasa-arvoinen. Ei vain ne, joista sinä itse pidät, vaan jokainen. Ihmisarvo on jakamaton.

”SDP on parhaimmillaan silloin kun se on rohkeimmillaan.”

Hyvät toverit,

SDP on saanut suurimpana puolueena nyt valtakirjan yrittää hallituksen muodostamista. Hallitustunnustelija Antti Rinteen tavoitteena on sosialidemokraattien johtama hallitus, joka rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Hallituksen muodostaminen on vaativa tehtävä. SDP:tä ja SDP:n tulevaisuuslinjaa tullaan jatkossakin haastamaan. Sanatasolla on kaikkien helppo sitoutua kestävään kehitykseen tai hiilineutraalisuuden saavuttamiseen, työllisyyteen tai koulutusinvestointeihin, mutta hallitusvastuussa tarvitaan tekoja. SDP on tehnyt kotiläksynsä jo ennen vaaleja – yli 100-sivuisesta vaaliohjelmasta kuka tahansa voi lukea niitä ajatuksia, joilla SDP haluaa rakentaa tasa-arvoista Suomea.

Jatkamme avoimuuden linjalla. Puolueita ei suljeta pois hallitusneuvotteluista nimen perusteella. Vastaukset arvo- ja asiakysymyksiin ratkaisevat. Ne, jotka haluavat tehdä yhteistyötä sosialidemokraattien arvopohjan ja ajatuksien kanssa tulevaisuuden politiikasta, ovat mukana neuvotteluissa. Kun ohjelma sitten lopulta syntyy, se tarvitsee meidän kaikkien tukea.

Antti Rinne sanoi keväällä, että SDP on parhaimmillaan silloin kun se on rohkeimmillaan.

Rohkeus tässä tilanteessa tarkoittaa kykyä ja uskallusta ottaa vastuu siitä, että Suomi, Eurooppa ja maailma kehittyvät tasa-arvoiseen suuntaan.

Rohkeus tarkoittaa sitä, että kuuntelemme muiden näkemyksiä ja haemme yhteisen linjan.

Ja rohkeus tarkoittaa sitä, että rehellisesti, avoimesti ja nöyränä viemme toteutukseen ne hienot arvot ja ideat, jotka meitä ovat tänä keväänä vaalikentillä siivittäneet.

Me olemme saaneet vaaleissa tähän mandaatin ja nyt meidän on oltava sen mandaatin arvoisia.

Hyvät ystävät,

Hallitustunnustelija, SDP puheenjohtaja Rinne teki kysymykset muille. On upeaa, että keskusteluavaus on meillä.

Miltä kuulostaa, kun aivan ensimmäisenä kysytään, ajatteletko että tällä pallolla kannattaa hillitä lämpimistä alle 1,5 asteen? Siis suhtautumista ilmastonmuutoksen vaativiin toimiin.

Ja miltäs kuulostaa:

  • Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?
  • Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

Suomessa puhutaan pitkään aikaa kysymyksistä, jotka ovat perheille tärkeitä!

Edelleen:

  • Tunnistatteko että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin ja infraan?
  • Tulisiko koko ikäluokan suorittaa toisen asteen tutkinto?

Ja myös ehdottoman tärkeä Suomen vakaudelle ja vauraudelle:

  • Miten Euroopan unionia tulee kehittää?

”Jokainen, joka näissä vaaleissa osallistuu sekä eduskunta- että eurovaalien kampanjointiin ja järjestämiseen, on todellinen demokratian sankari..”

Hyvät ystävät,

on tämä aikamoinen kevät! Kun ensin on alkuvuosi koluttu jokainen turku ja tori, käyty läpi markettien pihat ja koulujen salit, sitten annettiin pääsiäinen aikaa hengähtää ja eiköhän heti lähdetä uudestaan! Jokainen, joka näissä vaaleissa osallistuu sekä eduskunta- että eurovaalien kampanjointiin ja järjestämiseen, on todellinen demokratian sankari.

Reilun neljän viikon päästä eurovaaleissa meiltä kysytään suurista linjoista. Haastan teidät pohtimaan mistä haluat, että tämä meidän vuosisatamme, muistetaan?

Viime vuosisadalla Euroopasta lähti liikkeelle kaksi tuhoisaa sotaa, jotka sytyttivät koko maailman tuleen. Tämän kokemuksen jälkeen kukaan Euroopassa ei halunnut, että sama toistuisi enää kolmatta kertaa. Euroopan unioni ja eurooppalainen yhteistyö ovat sen hengen konkreettinen toteuma.

On Euroopassa toki edelleen niitäkin, jotka eivät näe yhteisen työn arvoa. Brexit oli surullinen esimerkki maltillisen oikeiston, Iso-Britannian kokoomuksen, taipumisesta populismin tielle. Pääministeri May näyttää asettavansa puolueensa pelaamisen maan yhteisen edun edelle. Ihmiset ovat pettyneitä, kyllästyneitä ja vihaisiakin. Suomessa emme halua päästää populismia tähän pisteeseen ikinä. Populismi käy kansalle kalliiksi.

Euroopassa on eletty yli 70 vuotta rauhan aikaa. Mutta mistä tämä vuosisata tullaan muistamaan? Yhteistyöstä ja vahvasta EU:sta vai annammeko periksi hajottajille?

Mielestäni kolme keskeistä kysymystä määrittävät, miten Eurooppa ja Suomi menestyvät tulevaisuudessa.

Imatralla riitti väkeä!

Ensinnäkin Eurooppa on oikea taso hillitä ilmastonmuutosta oikeudenmukaisesti, eli teknologia on ohjattava tukemaan vihreää kasvua. Ilmastonmuutos on sen kokoluokan kysymys, jossa Euroopan unioni on omimmillaan. Kun EU muodostaa yli viidenneksen maailman bruttokansantuotteesta, EU:n tekemillä ratkaisuilla on vaikutusta globaalien yritysten ja muiden maiden toimintaan. Kun olemme rohkeita ja määrätietoisia. Muutos ei jää yhden maan saati perheiden kustannettavaksi. Tässä piilee suuri mahdollisuutemme ja tätä tarkoitimme, kun nimesimme SDP:n ilmasto-ohjelmankin nimellä ”pieni jalanjälki, suuri kädenjälki”.

Suomen vihreästä kullasta, metsästä, tehtävät tuotteet ovat suuressa roolissa tulevaisuudessa. Meidän on löydettävä fossiilisten raaka-aineiden tilalle kestävästi tuotettuja bioraaka-aineita ja suomalainen metsä jos mikä on kestävästi kasvatettu. Panostuksilla tutkimukseen ja tuotekehitykseen on varmistettava, että biotalous jatkaa kehittymistään ja että puuraaka-aineesta voidaan valmistaa yhä korkeamman jalostusarvon tuotteita.

Toiseksi digitalisaatio on valjastettava kasvuksi sekä tulevaisuuden työksi tutkimuksen ja koulutuksen avulla.

Euroopassa käydään jatkuvaa kilpailua erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa siitä, kuka pääsee ensimmäisenä hyötymään uusien teknologioiden ratkaisuja – ja myymään niitä edelleen, kuka saa työpaikat.

Jos annamme Kiinan johtaa, kansalaisten yksityisyys alistetaan teknologian käyttöön. Jos taas annamme Yhdysvalloille ohjat, jatkuu etujen kasaantuminen harvoille ja tarpeellisten työelämä- ja muiden sääntöjen kiertäminen.

On valittava Eurooppalainen, sosiaalisesti vastuullisen markkinatalouden malli, jonka säännöt sovelletaan digiaikaan. Myös digijätit on saatava sääntöjen piiriin, maksettava reilu osansa veroista ja kansalaisten yksityisyyttä pitää suojella. Eurooppa voi tässä ottaa härkää sarvista.

Ystävät, kolmanneksi haluan, että Euroopassa pelkoa vallan käytön välineenä torjutaan turvallisella arjella ja turvallisella vapaudella. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on paras osoitus siitä, että kun ihmisillä on arjessa turvaa ja näkymää tulevaisuuteen, myös yhteiskunta on rauhallinen ja riidaton.

On rakennettava, ei revittävä. Ei aseteta asioita vastakkain vaan rinnakkain. Ei vedetä muita alas vaan nostetaan itsemme ylös. Me pystymme siihen, meidän ei tarvitse antautua pelottelijoiden valtaan.

Muistutan vielä toisen kerran; Eurooppa on viidennes maailman taloudesta, tämä antaa meille voimaa ajaa muutosta kestävään talouteen, joka huomioi niin ilmaston, kuin ympäristön ja eurooppalaiset työmarkkinoiden parhaat piirteet. Emmekö haluakin eurooppalaiset työmarkkinat mielummin kuin aasialaiset, afrikkalaiset tai amerikkalaiset? Valitaan siis vahva Eurooppa, ei anneta periksi hajottajille.

”Laitetaan muutos jatkumaan eurovaaleissa 26.5. ja toverit, kun tämä muutos on päässyt käyntiin, se ei pysähdy.”

Hyvät toverit,

me sosialidemokraatit olemme saaneet tänä keväänä vastuullisen tehtävän vaikuttaa tämän maan, Euroopan ja maailman kehitykseen. Meillä on esitykset, ideat ja kyvyt saada tämä muutos alkuun ja viedä se maaliin.

Muutos alkoi 14.4. Suomi Ruotsin jälkeen voitti vaalit. Myös Espanjassa demarit olivat kansallisten vaalien suurin puolue ja Tanskassakin kolmantena Pohjoismaana demarit johtavat galluppeja vaalien alla.

Laitetaan muutos jatkumaan eurovaaleissa 26.5. ja toverit, kun tämä muutos on päässyt käyntiin, se ei pysähdy. Tehdään yhdessä tästä vuosikymmenestä ja tästä vuosisadasta se tasa-arvoinen tulevaisuus, jonka me ansaitsemme.

Hyvää vappua!

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.