Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri: EU puuttuu rohkeasti digijättien valtaan

Euroopan komissio julkaisi tänään tiistaina kaksi uutta lakiesitystä, joilla pyritään suitsimaan digijättien keskittynyttä markkina-asemaa. Europarlamentin tekoäly-valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) pitää lakiesityksiä tärkeinä, sillä EU:lta on puuttunut hampaita torjua vinoutuneita ja keskittyviä digimarkkinoita.

– Vinoutuneet monopolimarkkinat eivät palvele pidemmän päälle ketään, kuluttajia, yrityksiä tai Euroopan taloutta. Koska digijättien markkinaosuus on kasvanut näin suureksi ja ne ovat nousseet maailman varakkaimmiksi yhtiöiksi, pitää ne saada myös kantamaan kokonsa edellyttämää vastuuta. Määräävässä markkina-asemassa olevia toimijoita on säädelty aikaisemminkin historiassa, tekoälyn ja datatalouden parissa europarlamentissa tiiviisti työskentelevä Kumpula-Natri painottaa. 

– Digijäteillä on aivan mielettömän suuret varannot käyttäjistä eli ihmisistä ja yrityksistä kerättyä tietoa, jonka avulla he voivat kehittää liiketoimintaansa. Huomionarvoista on myös, että alustajätit toimivat ”portinvartijoina”, välikäsinä kansalaisten ja yritysten tai jopa kansalaisten ja viranomaisten välillä. Alustajätit vaikuttavat valtavasti siihen, mitä sisältöä, esimerkiksi uutisia tai hakukohteita, käyttäjille milloinkin näytetään. Sääntelyä tarvitaan, jotta kansalaisilla on mahdollisuus valita käyttämänsä palvelu ja muillakin toimijoilla kuin jättialustoilla on mahdollisuus menestyä.

”Järeämpiä keinoja siis selvästi tarvitaan.”

Kumpula-Natri huomauttaa, miten EU:n kilpailulainsäädännön keinot eivät ole onnistuneet muuttamaan markkinoita terveempään suuntaan. Vaikka esimerkiksi Googlelle on Euroopan komission toimesta annettu useampaan kertaan miljardien sakkoja markkina-aseman väärinkäytöksistä, on sen markkinaosuus verkkohauissa pysynyt suunnilleen samana, yli 90 prosentissa. 

– Järeämpiä keinoja siis selvästi tarvitaan. Maanantainen Googlen käyttökatkos oli tarpeellinen muistutus, millaisia ongelmia voimme kohdata, kun markkinat ovat liikaa yhden toimijan käsissä – yritysten, yksilöiden ja jopa yhteiskunnan toiminta on vaarassa halvaantua! Esimerkiksi Yhdysvalloissa liittovaltio ja yli 40 osavaltiota ovat nostaneet kanteen somejätti Facebookin vastaan markkinoiden keskittymisistä. Kanteessa vaaditaan suoranaisesti Facebookin pilkkomista, eli sen ostamien Instagramin ja Whatsappin myymistä, Kumpula-Natri huomauttaa.

Tänään julkistetut kaksi esitystä ovat tärkeä osa EU:n laajempaa digistrategiaa. Toisella komission tänään julkaisemalla lakiesityksellä päivitetään lähes 20 vuotta vanhaa sähköisen kaupan direktiiviä. Esityksen tavoitteena on määrittää tarkemmin millaisessa vastuussa alustat ovat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa julkaistuista laittomista sisällöistä. Niiden pitää poistaa laiton sisältö nopeammin, mutta samalla kertoa julkaisijalle miksi sisältö poistettiin, ja julkaisijalla on oikeus valittaa päätöksestä. Lisäksi alustojen on myös kerrottava selkeämmin käyttäjille, miksi algoritmit tarjoavat heille tiettyä sisältöä. 

Toisella esityksellä pyritään puolestaan torjumaan markkina-aseman väärinkäytöksiä, asettamalla tiukemmat ehdot niin kutsutuille ”portinvartija”-alustoille. Tällaisilla alustoilla tarkoitetaan erittäin suuria toimijoita, joilla on esimerkiksi käyttäjinä yli 10 prosenttia EU:n 450 miljoonasta asukkaasta. Alustat eivät saa jatkossa käyttää kilpailijoistaan keräämäänsä dataa voittaakseen ne kilpailussa ja lisäksi alustat eivät saa suosia omia palveluitaan tai tuotteitaan esimerkiksi antamalla niille enemmän näkyvyyttä. Seuraavaksi komission esitykset siirtyvät europarlamentin ja jäsenmaiden käsiteltäviksi. 

– Nyt tänään nähdyt komission esitykset ovat askel oikeaan suuntaan. On selvää, että uusia työkaluja tarvitaan. Nyt meidän lainsäätäjien tehtävänä on pitää tästä arastelemattomasta linjasta kiinni. EU:n on käytettävä leveitä hartioitaan ja 450 miljoonan ihmisen vääntövoimaa ja puututtava markkinoiden epäreiluun keskittymiseen ja alustajättien väärinkäytöksiin jotta myös yksittäisen ihmisen asema ja kotimaisten yritystemme ja oikeus omaan tietoonsa paranee, Kumpula-Natri painottaa. 

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.