Puheenvuoro Demokraatissa: Rokote vai totuuden jälkeisen ajan vaarat?

Joulukuussa saimme huojentavia uutisia: ensimmäinen koronarokote sai vihreää valoa, ja rokotetta alettiin EU:n yhteis­hankintana levittää ympäri Eurooppaa. Itseäni ainakin huojennuttaa.

EU:n yhteishankintojen kritisoijia muistuttai­sin, että yhteishankinnat ja niiden kautta rokote­kehitykseen satsattu rahoitus vauhditti tuoteke­hitystä, ja tämän vuoksi rokottamaan on päästy edellä siitä, mitä vielä kesällä arvioitiin! Koko kansan rokottaminen alleviivaa samalla kummallista jakautumista yhteiskunnassamme. Osa kansalaisista, ja jopa terveydenhoidon hen­kilökunnasta, suhtautuu rokotteeseen kielteisesti.

Rokotevastaisuuteen liittyy myös ideo­logisempi ja poliittisempi puoli. Pahimillaan se linkittyy laajempaan auktoriteetteja ja ”eliittiä” haastavaan ajattelutavan ja sala­liittoteorioiden verkostoon, jossa ihmisiä pyritään kääntämään val­lanpitäjiä vastaan ja horjuttamaan yhteiskuntajärjestystä. Tarkoituk­sena on synnyttää fundamentaalis­ten seuraajien joukko, joiden uskoa yhteen asiaan ei horjuta mikään.

Väistynyt presidentti Trump tarjosi meille malliesimerkin siitä, miten omaa valtaa pönki­tetään vaikka sitten valheilla. Jatkuvalla toistolla valheet lopulta muuttuvat uskollisten seuraajien ainoaksi hurmiolliseksi totuudeksi. Tilanne on erittäin vaarallinen, sillä näin totuu­teen ja faktoihin pohjautuviin argumentteihin vas­tataan väittämällä ”valtaeliitin” ja median valeh­televan. Trumpilta ”varastettiin” vaalivoitto ja kongres­siin oli marssittava pysäyttämään vallan vaihto. Vaikka Yhdysvaltain vahvat demokraattiset ins­tituutiot torjuivat manööverin, ei 1930-­luvun ta­pahtumat enää tunnukaan niin kaukaisilta

Rokotevastaisuus ei ole uusi ilmiö. Uusien muotojen myötä se kuitenkin linkittyy vahvasti trumpmaiseen eetokseen. Jo koronaviruksen le­viäminen on salaliittoteoreetikkojen piirissä ris­titty 5G­-antennien syyksi – seurauksena useat 5G-­ ja 4G­-mastot paloivat ympäri Eurooppaa keväällä. Mukana on myös ulkopuolisten valtioiden har­joittamaa informaatiovaikuttamista, sitä paljon puhuttua hybridiuhkaa, joka uppoaa monessa EU­maassakin valitettavasti hedelmälliseen maa­perään. Esimerkiksi Baltiassa rokotehalukkuus on jopa alle 30 prosenttia – yhtenä syynä lienee, että maassa vahva Venäjän media kyseenalaistaa länsirokotteita.

Vaikka en ole fasismi­-termin leväperäisen käytön puolustaja, holokaustiin perehtynyttä histo­riankirjoittajaa Timothy Snyderia lainaten alleviivaan, että totuuden jälkeen olemme fasis­min esiasteella. Meidän kaikkien pitää puolustaa totuutta. Harjoitetaan lähdekriittisyyttä, ei levi­tetä virheellistä tietoa – ja tehdään jokainen oma osamme, jotta selviämme tästä pandemiasta.Rokotesuoja on yhteinen asia. Ihmishenkien suojelemiseksi emme voi antaa viruksen levitä hallitsemattomasti.

Teksti julkaistu Demokraatissa 28.1.2021.

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.