Naissankarit pandemian eturintamassa

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.maaliskuuta muistuttaa meitä vuosittain siitä, että sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen on vielä matkaa ja työtä sen eteen on jatkettava. Kirjailija, yhteiskunnallinen vaikuttaja Canth (1844-1897) toimi aikanaan väsymättömästi naisten aseman ja työläisten olojen parantamiseksi, ja tehtävä on tärkeä edelleen. Pandemia on tuonut räikeästi esiin sen, että ilman naisvaltaisten alojen työpanosta yhteiskunnat ympäri Euroopan yksinkertaisesti pysähtyisivät.  Sairaanhoitajat, siivoojat, myyjät ja hoitajat, jotka huolehtivat lapsista, invalideista ja vanhuksista, kohtaavat pandemian haastavimmat olosuhteet – usein ilman turvallisia työoloja, kohtuullista palkkaa tai yhteiskunnallista arvostusta.

Julkisilla instituutioilla on velvollisuus toimia: tarvitsemme työtä ja esimerkkejä lasikattojen rikkomiseksi sekä stereotypioiden purkamiseksi, mutta myös poliittisia päätöksiä rakenteellisen epätasa-arvon korjaamiseksi.

Vaikka yhteiskunta modernisoituu, perityt roolimallit vahvistavat edelleen sitä, miksi niin monet naiset kantavat suhteettoman suuren osuuden perheen ja kodin korvauksettomasta hoivatyöstä. Myös hoivatyötä ammatikseen tekevien työelämäkysymyksissä on parantamisen varaa.

Todellinen muutos alkaa, kun hoiva ja vastuu kotitöistä jakautuu kodeissa, perheissä ja parisuhteissa tasaisemmin. Muutosta tukee opittujen roolimallien muuttuminen. Lapsena opitut ja vanhemmilta periytyvät roolimallit muuttuvat, kun tasa-arvoinen vanhempainvapaa on osa jokaisen eurooppalaisen kodin, perheen ja parin arkea. Tätä varten meidän on murrettava tabu perhevapaiden ympärillä. Esimerkillä on voimaa. Suomen hallituksen esitys perhevapaauudistukseksi ottaa asiassa pitkän harppauksen eteenpäin ja tasa-arvoinen perhevapaamalli tarvitaan ympäri Euroopan.

”Todellinen muutos alkaa, kun hoiva ja vastuu kotitöistä jakautuu kodeissa, perheissä ja parisuhteissa tasaisemmin.”

Euroopan unioni hyväksyi syksyllä 2017 Göteborgissa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Tämän pilarin toisen periaatteen mukaan ”naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet on varmistettava, ja niitä on edistettävä kaikilla aloilla, kuten työmarkkinoille osallistumisen, työehtojen ja -olojen sekä urakehityksen osalta. Naisilla ja miehillä on oikeus samaan palkkaan samanarvoisesta työstä.” Olemme tästä tavoitteesta edelleen valitettavan kaukana, myös Suomessa. 

Myös työsuhteiden laadulla on merkitystä. Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan Euroopassa kaikista osa-aikatyötä tekevistä naisia oli lähes 74 prosenttia. Ellei meillä ole selkeää politiikkaa, jolla tukea urakehitystä joustavasti, naiset päätyvät usein uhraamaan uransa lasten saannin vuoksi. Tämä heijastuu negatiivisesti naisten asemaan työelämässä.

”Ellei meillä ole selkeää politiikkaa, jolla tukea urakehitystä joustavasti, naiset päätyvät usein uhraamaan uransa lasten saannin vuoksi.”

Euroopan komissio on esittänyt parlamentin S&D-ryhmän pyynnöstä ehdotuksen direktiiviksi palkkojen läpinäkyvyydestä. Tärkeä aloite, joka on kuitenkin vasta alkua. Toukokuussa 2021 Portossa pidettävän sosiaalisen politiikan huippukokouksen myötä meillä on mahdollisuus asettaa uusia kunnianhimoisempia tavoitteita. EU:n puheenjohtajamaana parhaillaan toimiva Portugali haluaa antaa feministisen sysäyksen Euroopalle ja tällä tavoitteella on parlamentin S&D-ryhmän vankka tuki takanaan. Niin kauan kuin sukupuolten välinen epätasa-arvo syö yhteiskuntamme rakenteita, oikeudenmukaisuutta ei ole. 

Pandemia on osoittanut, kuinka tärkeää naisten työpanos on yhteiskunnallemme. Jatkamme Euroopan parlamentissa työtämme sen puolesta, että pandemian eurooppalaisiin elvytys- ja sopeutumisstrategia ja EU:n budjetti sisällyttävät sukupuolinäkökulman. Nyt on aika antaa naisille heidän ansaitsemansa: oikeudenmukainen palkka ja oikeudenmukaiset työolot. Unelmana on, että tulevaisuudessa tasa-arvon päivää voidaan viettää ympäri Eurooppaa onnistumisesta iloiten, ja muistaen samalla aiempien sukupolvien pitkää taistelua tasa-arvon saavuttamiseksi. 

Iratxe García Pérez
Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja

Miapetra Kumpula-Natri
Suomen S&D-delegaation puheenjohtaja

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.