Kumpula-Natri EU:n pakkausasetuksesta: ”Muovin lisääminen ei ole kestävä ratkaisu”

Euroopan parlamentti käsitteli ja äänesti pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta täysistuntoviikollaan Strasbourgissa. Täysistunto hyväksyi Kumpula-Natrin muutosehdotuksen, jossa määritellään komposiitti: kartonki ei ole muovia, jos siinä on muovipinnoite (alle 10% muovia). Kuitupakkauksia ei kielletä ravintoloissa.

”Uudelleenkäytettävät, ja muutamien pesukertojen jälkeen poisheitettävät fossiiliset muovipakkaukset eivät ole kierrätettäviä, vaan niitä parempi on kierrätettävä kuitupohjainen paperi ja pahvi. Kuitukierrätystä ei tule kieltää, vaan se on otettava mukaan tulevaisuuden kestäviin materiaalikiertoihin. Saimme täysistunnossa asetukseen läpi muutosehdotukseni, joilla parannetaan komposiittimateriaalien – eli pakkausten, joissa on enemmän kuin yhtä materiaalia – määritelmää. Muutos tarkoittaa, että kartonki ei ole muovia, jos siinä on muovipinnoite (alle 10% muovia) ja on komposiittipakkaus vasta, jos siinä on yli 10% toista ainetta. Olin hyvin iloinen siitä, että täysistunto äänesti tämän muutosehdotuksen puolesta. Haluan ehdotuksella varmistaa, että ympäristöystävälliset kuitupakkaukset säilyvät myös tulevaisuudessa”, Kumpula-Natri sanoo.

”Olen samaa mieltä asetuksen tavoitteen kanssa, että Euroopassa tuotetaan aivan liikaa jätettä ja jätemäärien kasvu on kestämätöntä. Meidän kaikkien eurooppalaisten kuluttajien täytyisikin pyrkiä löytämään keinoja jätteen vähentämiseksi, esimerkiksi kierrättämällä ja vähentämällä kertakäyttöisten fossiilisista raaka-aineista tehtyjen astioiden käyttöä. Tämä johtaisi jätteen määrän vähentymiseen ja meidän kaikkien elämänlaatumme parantumiseen. Koko järjestelmän täytyy tukea jätehierarkiaa (reduce, reuse, recycle), eli vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä”, Kumpula-Natri jatkaa.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa oli ajettu vahvasti kantaa, jonka mukaan kertakäyttö tulisi kieltää ja kierrätettävän materiaalin sijaan tulisi käyttää kovaa, uudelleenpestävää muovia. Vaikka kertakäyttötuotteita koskevan direktiivin oli tarkoitus vähentää muovin käyttöä EU:ssa, saattaa käydä niin, että pakkausasetus olisi lisännyt muovin käyttöä jälleen. Olisi tärkeää varmistaa, että fossiilinen öljy jätetään maahan, ja pitäytyä luomasta uusia muovituotteita — jotka eivät kuitenkaan kestä muutamaa kymmentä pesukertaa kauempaa.

Euroopan parlamentin kannaksi tuli lopulta ehdotukset kieltää kertakäyttöpakkaukset takeaway-käytössä, ravintoloissa sekä kieltää hedelmäostospussit. Asiasta uhkasi tulla tilkkutäkkisääntelyä, kun pyrittiin kieltoon ja samaan aikaan poikkeuksiin, joilla turvata hygienia ja ennen kaikkea ruokajätteen minimointi. Seuraavaksi asian käsittely etenee trilogeihin Euroopan neuvoston kanssa, jolla pitäisi olla kanta joulukuussa. Suomen edunvalvonnan pitäisi myös onnistua myös hallitusten kesken neuvoston kantaan.

Euroopan parlamentin tiedote aiheesta: https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20231117IPR12213/parlamentti-hyvaksyi-kantansa-pakkausjatteen-vahentamiseen

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.