fbpx

Puheenvuoro Demokraatissa: Rokote vai totuuden jälkeisen ajan vaarat?

Joulukuussa saimme huojentavia uutisia: ensimmäinen koronarokote sai vihreää valoa, ja rokotetta alettiin EU:n yhteis­hankintana levittää ympäri Eurooppaa. Itseäni ainakin huojennuttaa.

EU:n yhteishankintojen kritisoijia muistuttai­sin, että yhteishankinnat ja niiden kautta rokote­kehitykseen satsattu rahoitus vauhditti tuoteke­hitystä, ja tämän vuoksi rokottamaan on päästy edellä siitä, mitä vielä kesällä arvioitiin! Koko kansan rokottaminen alleviivaa samalla kummallista jakautumista yhteiskunnassamme. Osa kansalaisista, ja jopa terveydenhoidon hen­kilökunnasta, suhtautuu rokotteeseen kielteisesti.

Rokotevastaisuuteen liittyy myös ideo­logisempi ja poliittisempi puoli. Pahimillaan se linkittyy laajempaan auktoriteetteja ja ”eliittiä” haastavaan ajattelutavan ja sala­liittoteorioiden verkostoon, jossa ihmisiä pyritään kääntämään val­lanpitäjiä vastaan ja horjuttamaan yhteiskuntajärjestystä. Tarkoituk­sena on synnyttää fundamentaalis­ten seuraajien joukko, joiden uskoa yhteen asiaan ei horjuta mikään.

Väistynyt presidentti Trump tarjosi meille malliesimerkin siitä, miten omaa valtaa pönki­tetään vaikka sitten valheilla. Jatkuvalla toistolla valheet lopulta muuttuvat uskollisten seuraajien ainoaksi hurmiolliseksi totuudeksi. Tilanne on erittäin vaarallinen, sillä näin totuu­teen ja faktoihin pohjautuviin argumentteihin vas­tataan väittämällä ”valtaeliitin” ja median valeh­televan. Trumpilta ”varastettiin” vaalivoitto ja kongres­siin oli marssittava pysäyttämään vallan vaihto. Vaikka Yhdysvaltain vahvat demokraattiset ins­tituutiot torjuivat manööverin, ei 1930-­luvun ta­pahtumat enää tunnukaan niin kaukaisilta

Rokotevastaisuus ei ole uusi ilmiö. Uusien muotojen myötä se kuitenkin linkittyy vahvasti trumpmaiseen eetokseen. Jo koronaviruksen le­viäminen on salaliittoteoreetikkojen piirissä ris­titty 5G­-antennien syyksi – seurauksena useat 5G-­ ja 4G­-mastot paloivat ympäri Eurooppaa keväällä. Mukana on myös ulkopuolisten valtioiden har­joittamaa informaatiovaikuttamista, sitä paljon puhuttua hybridiuhkaa, joka uppoaa monessa EU­maassakin valitettavasti hedelmälliseen maa­perään. Esimerkiksi Baltiassa rokotehalukkuus on jopa alle 30 prosenttia – yhtenä syynä lienee, että maassa vahva Venäjän media kyseenalaistaa länsirokotteita.

Vaikka en ole fasismi­-termin leväperäisen käytön puolustaja, holokaustiin perehtynyttä histo­riankirjoittajaa Timothy Snyderia lainaten alleviivaan, että totuuden jälkeen olemme fasis­min esiasteella. Meidän kaikkien pitää puolustaa totuutta. Harjoitetaan lähdekriittisyyttä, ei levi­tetä virheellistä tietoa – ja tehdään jokainen oma osamme, jotta selviämme tästä pandemiasta.Rokotesuoja on yhteinen asia. Ihmishenkien suojelemiseksi emme voi antaa viruksen levitä hallitsemattomasti.

Teksti julkaistu Demokraatissa 28.1.2021.