Insändare i Vasabladet: 5G är nutidens järnväg

Jag skrev en åsikt i Vasabladet 27.11. var jag argumenterar för att 5G är nutidens järnväg. Läs hela texten nedan och se varför:

===================================

5G är nutidens järnväg

När man verkligen menar något, skall man säga det högt: När det gäller den digitala biten, är jag i egenskap av EU-parlamentariker nöjd.

Det är inte ofta européerna – och finländarna – i sin vardag direkt och omedelbart lägger märke till beslut som fattas av den Europeiska unionen.

Nu finns det ett EU-beslut, som vi alla har lagt märke till. När det gäller telefonsamtal och datatjänster har man på EU-nivå gjort ett utomordentligt arbete. Resultatet av det här arbetet syns direkt i folks plånböcker.

Kommer ni ännu ihåg hur dyrt det var att använda mobiltelefon under semestrar i Europa, innan roamingavgifterna slopades? Och då hade man redan under 10 års tid sänkt avgifterna. Nu har man allt sedan sommaren 2017 både kunnat ringa hem från ett annat EU-land, och också kunnat använda internet under resor inom EU-området – allt utan några extra avgifter.

Det här roamingbeslutet hade ändå flera brister. Telefonsamtal från ditt hemland till ett annat EU-land förblev dyra, och i vissa fall till och med steg priserna. Samtal från Finland till Sverige har som mest kostat över en euro per minut.

Nu blir det en ändring på det här! I början på november ratificerade parlamentet i Strasbourg beslutet att utvidga roamingpaketet med ett omfattande telemarknadspaket. Tack vare ett överenskommet pristak, kommer nettopriset på samtal mellan medlemsländerna från och med nästa sommar inte att överstiga 0,19 euro per minut och textmeddelandena kommer inte att kosta mer än 0,06 euro per meddelande.

Det var Europaparlamentet som insisterade på pristaket. Efter långa förhandlingar fick parlamentet sin vilja igenom, trots att medlemsländerna förhöll sig motvilligt till det.

Det kändes fint att som representant för parlamentet få delta både i förhandlingarna om roamingavgifterna, och i förhandlingarna om telefonsamtal inom EU. De här besluten underlättar rent konkret friheten och umgänget för människor bosatta inom EU.

Varför är det här då så viktigt?

Man kan jämföra hur 5G-nätverket och de supersnabba internetuppkopplingarna brett ut sig med hur järnvägen revolutionerade världen kring sekelskiftet 1900. De städer eller orter som inte fick järnvägsförbindelse, dömdes till en tynande tillvaro. De fick inga investeringar, inga nya arbetsplatser, inga nya invånare och ingen service. Istället för snabba trafikförbindelser behöver vi nu snabba kommunikationsförbindelser, annars går vi samma öde till mötes.

Vi kan inte förlita oss på gammal teknologi som kopparledningar, utan vi behöver den bästa teknik som finns, bland annat fiberoptiska kablar. Också här kommer EU att hjälpa oss, eftersom parlamentet snart ska rösta om villkoren för infrastrukturfinansiering. Investeringsbehoven är stora och vi behöver privata medel.

Vasa och Österbotten har gått i bräschen för den här utvecklingen. Vasa var en av de första städerna i Finland som lät bygga ett omfattande nätverk av fiberoptiska kablar, som sedermera utvidgades till att omfatta både tätbebyggelse och glesbygd. Jag har i Bryssel fått berätta för kolleger som kämpar med de digitala förbindelserna i landsortsområden hur innovativ man har varit i Vasa.

Men hur bemöter Vasa 5G-utmaningen? Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg har alla inlett försök med 5G-nätverk. Parlamentet vill finansiera byggandet av 5G i städernas knutpunkter, som universitet, företagsparker och sjukhus. Nu tycker jag att man i Österbotten borde fråga sig, vad ska vi göra för att få ta del av det här?

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.