Kirjoitukseni Vasabladetissa: Investeringar stöder hela Finland

Vid sitt möte i Strasbourg i februari beslutade Europaparlamentet om en lista över de energiprojekt som är berättigade till EU-finansiering. Om projektet finns med på listan, kan man ansöka om EU-finansiering. 

Listan innehåller även projekt inom Finland, såsom kraftledningen i norra Finland och CrossFlex-projektet. Den förstnämnda ska öka överföringskapaciteten av el mellan Finland och Sverige, medan den senare främjar en mer flexibel integration av förnybar energi i elnätet och därmed ett mer effektivt utnyttjande av förnybar energi.

Energin står för den största delen av Finlands koldioxidutsläpp. Användningen av förnybar energi ökar, såsom även användningen av el. Elnätinvesteringarna är centrala för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål. Intelligenta elnät och tillräcklig överföringskapacitet är avgörande för övergången till en ren ekonomi och en väl fungerande elmarknad. 

Projekten på listan över godkända energiprojekt kan ansöka om finansiering av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Samma finansieringsinstrument kan stöda viktiga trafikinvesteringar. 

”Ärendet berör också Vasa, eftersom en väl underhållen huvudbana till exempel resulterar i snabbare restider till Vasa.”

Trafikinvesteringarna har varit aktuella även i Finland, där Finlands regering blivit mer aktiv när det gäller att ansöka om finansiering av Fonden för ett sammanlänkat Europa, även för viktiga järnvägsinvesteringar. Det är fint att Finland utnyttjar EU:s finansieringsmöjligheter! Vi har befunnit oss flera steg bakom Sverige. 

Investeringar i hela huvudbanan är avgörande för Finlands vitalitet och för att minska utsläppen. Huvudbanan är viktig för både persontransporter och industrin. Banan borde göras både snabbare och mer flexibel. 

Jag verkade själv under den senaste mandatperioden i Europaparlamentet som S&D-gruppens förhandlare inom Fonden för ett sammanlänkat Europa:s finansieringshelhet. Under förhandlingarna fick vi in Finlands huvudbana från Helsingfors via Seinäjoki och Uleåborg till Torneå och ända till Luleå på listan över europeiska stomnätskorridorer.  Ärendet berör också Vasa, eftersom en väl underhållen huvudbana till exempel resulterar i snabbare restider till Vasa.  Man borde även kunna ansöka om finansiering som stöder stomnätskorridorerna för investeringarna i Vasa hamn. 

Miapetra Kumpula-Natri
Europarlamentariker, S&D-gruppen

SUOMEKSI:

Pääratainvestoinnit tukevat koko Suomea

Euroopan parlamentti päätti Strasbourgin helmikuun istunnossa EU-rahoituskelpoisten energiahankkeiden listasta. Jos projekti on listalla, voi sille hakea rahoitusta EU:sta. 

Listalla on hankkeita Suomeenkin, muun muassa Pohjois-Suomessa voimajohto Ruotsiin ja CrossFlex-hanke. Ensimmäinen lisää sähkön siirtokapasiteettia Suomen ja Ruotsin välillä, jälkimmäinen puolestaan edistää uusiutuvan energian liittämistä sähköverkkoon entistä joustavammin ja tehostaa näin uusituvan energian hyödyntämistä.

Energia synnyttää leijonanosan Suomenkin hiilidioksidipäästöistä. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kasvaa ja sähkön käyttö lisääntyy. Sähköverkkoinvestoinnit ovat keskiössä, jotta pääsemme ilmastotavoitteisiin. Älykkäät sähköverkot ja riittävä siirtokapasiteetti ovat aivan välttämättömiä siirtymässä kohti puhdasta taloutta ja toimivaa sähkömarkkinaa. 

Hyväksytyn energiahankkeiden listalla olevat hankkeet voivat hakea rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF). Saman rahoitusvälineen kautta voidaan saada tukea keskeisille liikenneinvestoinneille. 

Liikenneinvestoinnit ovat olleet pinnalla Suomessakin, kun Suomen hallitus on aktivoitunut hakemaan Verkkojen Eurooppa -rahoitusta myös tärkeille raideinvestoinneille. On hienoa, että Suomi on hyödyntämässä EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia! Olemme olleet valtavia askeleita Ruotsia jäljessä. 

Koko pääradan investoinnit ovat keskeisiä Suomen elinvoimaisuuden ja päästöjen vähentämisen kannalta. Päärata on tärkeä sekä matkustajaliikenteelle että teollisuudelle. Rata pitää saada sekä nopeammaksi että joustavammaksi. 

Toimin itse viime europarlamenttikaudella S&D-ryhmän neuvottelijana Verkkojen Eurooppa -rahoituskokonaisuudessa. Neuvotteluissa Suomen päärata Helsingistä aina Seinäjoen ja Oulun kautta Tornioon ja aina Luulajaan saakka saatiin nostettua Euroopan ydinverkkokäytävien listalle.  Asia koskee myös Vaasaa, koska hyvä kuntoinen päärata heijastuu myös esimerkiksi nopeampina matka-aikoina Vaasaan.  Myös Vaasan sataman investointeihin tulisi voida hakea ydinverkkokäytävää tukevaa rahoitusta. 

Miapetra Kumpula-Natri
Europarlamentaarikko, S&D-ryhmä

Kirjoitus julkaistiin Vasabladetissa 4.3.2020
Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.